Закони, нормативні акти та література

Кодекс України “Про адміністративні правопорушення” Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до №51, ст.1122, зі змінами та доповненнями.

Закон України “Про надзвичайний стан” Відомості Верховної Ради, 1992, № 37, ст.538

Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх” від 24 січня 1995 року.

Закону “Про прокуратуру України” від 5 листопада 1991 року.

Закон України “Про об`єднання громадян” від 16 че6рвня 1992 року.

Адміністративне право України. Колпаков В.К., -К., 1999 року.

Заходи адміністративного примусу, які застосовуються міліцією в боротьбі з пияцтвом.Дорогих М.М.-К., 1989.

Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ. Шкарупа В.К.-К., 1995.

Акты управления. Васильев Р.Ф.-М., 1987.

Административно-предупредительные меры:теоретические вопросы. Рябов Ю.С.-Пермь, 1974.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить