Служба капітана морського порту та Інспекція Головного державного реєстратора флоту

Для провадження комплексного та всеохоплюючого контролю за додержанням безпеки на морському транспорті в портах функціонує служба капітана морського порту. В цьому розділі ми розглянемо два найбільш важливі органи, що входять до цієї служби - капітана порту та Інспекцію державного портового нагляду [4].

Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського порту, який підпорядкований Міністерству транспорту України (Міністерству рибного господарства України) і очолює Інспекцію державного портового нагляду. Капітан морського порту діє відповідно до Положення про капітана морського торговельного (морського рибного) порту, що затверджується відповідним міністерством. Капітан порту у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України та цим Положенням. До складу служби капітана порту, яку він очолює, входять інспекція державного портового нагляду і дипломно-паспортний відділ. Капітан порту виконує функції керівництва лоцманською службою і службою регулювання руху суден, нагляд та контроль за ними відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права з безпеки судноплавства [11, 1968].

До обов'язків капітана порту у сфері контролю за додержанням вимог безпеки та законодавства належить: нагляд за дотриманням чинного законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, надання дозволу на вихід з порту в порядку, встановленому Міністерством транспорту України, перевірка суднових документів, а також дипломів, сертифікатів і кваліфікаційних свідоцтв плавскладу суден, контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання та дотриманням виконання правил щодо запобігання забрудненню довкілля із суден, контроль за дотриманням вимог законодавства і міжнародних договорів України щодо безпечного морського перевезення пасажирів, вантажів, здійснення перегляду документів, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного морського перевезення суднами, які завантажуються в порту, розслідування у встановленому порядку та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна, контроль за виконанням планів організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства в порту.

Для реалізації своїх обов'язків капітана порту наділено такими правами: забороняти вихід судна в море у випадках порушення ними вимог технічної безпеки та чинного законодавства; інспектувати всі судна, що перебувають у порту, з метою встановлення їх мореплавного стану, при необхідності оголошувати учбові суднові тривоги;безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи, організації, розташовані на території порту, з метою перевірки дотримання ними вимог щодо безпеки судноплавства; забороняти експлуатацію суден і об'єктів, виконання робіт, що створюють загрозу безпеці судноплавства та довкілля; надавати обов'язкові для виконання судновласниками та посадовими особами приписи щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства;порушувати клопотання та накладати адміністративні стягнення відповідно до законодавства України за порушення чинного законодавства і правил щодо безпеки мореплавства, охорони довкілля і порядку в порту; накладати на працівників служби капітана порту дисциплінарні стягнення та вживати стосовно них заходів заохочення у встановленому чинним законодавством порядку [11, 1968].

З метою забезпечення безпеки мореплавства та відповідно до статті 86 Кодексу торговельного мореплавства України в морських портах дії Інспекція державного портового нагляд, яка є структурним підрозділом служби капітана порту і здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства в порту. Для забезпечення безпеки судноплавства на ІДПН покладаються наступні обов'язки: нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо торговельного судноплавства; оформлення прибуття суден у порт і виходу з порту; перевірка суднових документів, а також дипломів і кваліфікаційних свідоцтв (сертифікатів) плавскладу суден; перевірка та ведення обліку документів, що містять інформацію про вантаж; перевірка наявності та правильності укладання відправниками, перевізниками, одержувачами договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів морського перевезення небезпечних вантажів; контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання та дотриманням виконання правил щодо запобігання забрудненню довкілля з суден; розслідування у встановленому порядку та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна за дорученням капітана порту [10, 1969].

Крім вищезазначених структур, з метою впорядкування і здійснення контролю за державною реєстрацією суден в межах порту також діє Інспекція Головного державного реєстратора флоту. Основним завданням Інспекції є здійснення державного нагляду за виконанням вимог законодавства про реєстрацію та ведення обліку суден, що мають право плавання під Державним Прапором України. Інспекцію Головного державного реєстратора флоту очолює Головний державний реєстратор флоту, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністерством транспорту та зв'язку України за поданням Укрморрічфлоту. Головний державний реєстратор флоту видає розпорядження з питань, що належать до компетенції Інспекції. Головний державний реєстратор флоту та інші уповноважені особи Інспекції в установленому законодавством порядку складають протоколи, розглядають справи про адміністративні правопорушення та виносять постанови згідно зі статтями 116(3), 188(15) Кодексу України про адміністративні правопорушення [3].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >