Повноваження органів дізнання та досудового слідства, що здійснюють оперативно-розшукові заходи на морському транспорті. Транспортна міліція

Діяльність органів внутрішніх справ на транспорті поширюється на територію кількох областей, носить між територіальний характер. Вони забезпечують охорону громадського порядку та боротьбу зі злочинністю на залізничному, повітряному, морському й річковому транспорті; на території вокзалів і портів; на залізничному та водному транспорті, що рухається. Систему органів внутрішніх справ на залізничному транспорті підпорядковано Управлінню внутрішніх справ на транспорті МВС України. Забезпечення законності на транспорті досягається завдяки роботі відповідних лінійних відділів. Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ створюються, як правило, в масштабі відділень залізничних станцій, портів. Під час їх створення та розподілу дільниць обслуговування за основу частіше всього береться принцип виробничої структури залізниць, пароплавств і управлінь цивільної авіації, ніж адміністративно-територіальний розподіл країни. В цьому і полягає головна особливість органів транспортної міліції - їхнє розташування прив'язано безпосередньо до транспортного вузла (залізниці, авіаційного чи морського порту). У своїй діяльності лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на станціях, в портах та аеропортах підконтрольні відповідним управлінням (відділам) внутрішніх справ на транспорті [16, 89].

У складі лінійних відділів (відділень) є галузеві апарати (карного розшуку, ДСБЕЗ, ВЕЗПВ, охорони громадського порядку, слідства, дізнання, чергова частина, і канцелярія).

Транспортні органи внутрішніх справ, порівняно з територіальними, мають простішу побудову. До них входять усі основні служби, але вони не здійснюють такі функції, як нагляд за безпекою дорожнього руху та деякі інші. Департаментом МВС України на транспорті визначено наступні завдання органів міліції на транспорті.

До завдань підрозділів кримінальної міліції на транспорті належить:

 • а) розкриття злочинів, установлення та розшук осіб, які їх учинили, безвісти зниклих громадян, осіб невпізнаних трупів, а також осіб, які переховуються від слідства та суду, ухиляються від покарання;
 • б) запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів у сфері вантажних і пасажирських перевезень, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, економічної діяльності на об'єктах транспорту, які створюють загрозу економічній стабільності транспортній галузі;
 • в) запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням через державний кордон підакцизних товарів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї та боєприпасів, коштів та інших предметів і матеріальних цінностей відносно яких визначено спеціальний порядок перевезення через державний кордон.
 • г) забезпечення документування злочинних дій та реалізації отриманої інформації;
 • д) вдосконалення системи оперативного інформування, накопичення та використання баз даних про злочини та обставини їх учинення.

До завдань підрозділів громадської безпеки на транспорті належить:

 • а) забезпечення особистої безпеки громадян та охорону громадського порядку на об'єктах транспорту;
 • б) запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення провадження в адміністративних справах про адмінправопорушення, розгляд яких законом покладено на ОВС на транспорті;
 • в) організації взаємодії ОВС на транспорті з громадськими формуваннями та трудовими колективами;
 • г) контролю за дотриманням установлених чинним законодавством правил на об'єктах дозвільної системи;
 • д) охорону і утримання затриманих і взятих під варту осіб.
 • е) забезпечення захисту життя, здоров'я та майнових прав пасажирів від незаконного втручання в діяльність транспортної галузі [13, 341].
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >