Фактори, які стримують розвиток світових систем електронних грошей

Серед основних причин незначного використання електронних грошей у більшості країн світу можна виділити дві групи факторів. Перша група факторів пов'язана із психологічним чинником, тобто невисоким рівнем довіри споживачів і торговців до нового виду грошей, спричиненим: - відсутністю в електронних грошей (практично в усіх країнах, за винятком Сінгапуру) статусу законного платіжного засобу; - відносно низьким рівнем відповідності електронних грошей звичним грошовим властивостям, таким як зручність, безпека, анонімність (приватність), універсальність (широке приймання), оффайнова сумісність, підтримка мікроплатежів, двосторонність, портативність, подільність, довговічність, розмінність, а також можливість використовувати як засіб накопичення та як вільну одиницю вартості; - браком або недосконалістю законодавчого поля стосовно електронних грошей; - стійкістю людських звичок щодо використання традиційних платіжних засобів (конкуренція між електронними та традиційними грошима); - великою різноманітністю діючих схем електронних грошей (конкуренція між різними системами електронних грошей).Друга група факторів пов'язана з недоліками самих систем електронних грошей, а саме:- нерозвинутістю мережі приймання та використання електронних грошей; - нетранспарентністю та відсутністю інтероперабельності (безперешкодного використання в межах будь-яких платіжних систем) більшості систем електронних грошей; - відсутністю уніфікованих стандартів у сфері електронних грошей та несумісністю більшості їх систем.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >