Прогнози розвитку систем електронних грошей

Учені прогнозують три ймовірні сценарії подальшого розвитку систем електронних грошей:

  • 1. Електронні гроші не матимуть значного поширення або й узагалі зникнуть з обігу;
  • 2. Електронні гроші будуть широко використовуватися як платіжний інструмент і перебуватимуть в обігу паралельно з традиційною готівкою;
  • 3. Електронні гроші цілковито витіснять з обігу традиційні готівкові гроші. Аналіз світового ринку електронних грошей свідчить, що цей інструмент не замінив інші форми розрахунків, а лише зайняв певну нішу і використовується переважно в операціях обсягом до 10-20 доларів США.

Специфічний сегмент ринку, на якому функціонують електронні гроші, становлять: - заклади громадського харчування, зокрема швидкого (фаст-фуди); - торгові термінали та паркомати (паркувальні автомати); - магазини щоденного споживчого попиту (супермаркети, гастрономи тощо); - он-лайн-магазини у мережі Інтернет. У перших трьох сегментах, як правило, використовуються електронні гроші на базі карток, в останньому - електронні гроші на програмній основі.

Ключовим фактором при ухваленні рішення про використання електронних грошей і для споживачів, і для торговців буде їх готовність до освоєння нових технологій. Тому багато дослідників вважають, що поширення електронних грошей буде незначним у коротко та середньостроковій перспективі, але значно зросте у довгостроковій. Ми розглянули головні особливості, притаманні світовому ринку електронних грошей, та перспективи його розвитку. Крім того, сьогодні дуже важливими й актуальними, до того ж маловивченими, є ряд інших питань, пов'язаних з обігом та використанням електронних грошей. Це, зокрема, емісійні ризики; макроекономічні наслідки широкого використання електронних грошей у світі; роль центральних банків у процесі їх регулювання тощо. Ці проблеми - предмет наших наступних досліджень.

Таблиця 1

Світові системи електронних грошей та їх особливості

Країна

Назва системи

Тип системи

Кількість емітентів

Ліміт електронної вартості за карткою абоклієнтським програмним забезпенням, доларів США

Адаптація до мережевих платежів

Кількість випущених карток (або користувачів домашніх ПК), млн. одиниць

Обсяг щоденних операцій (покупок), тис. доларів США

Австрія

Квік(Quick)

На основі карток

1

400

Можлива

6.0

363.0

Пейсейф кард (Paysafe card)

Мережева

1

100

Можлива

0.04

8.0

Бельгія

Протон (Proton)

На основі карток

25

145

Неможлива

2.5

1774.4

Данія

Данмонт (Danmont)

На основі карток

1

32

Неможлива

0.896

24.0

Італія

МIHIпей (MINIpay)

На основі карток

20

262

Можлива

0.011

0.94

Монета он-лайн (Moneta online)

Мережева

1

524

Можлива

0.013

2.73

Люксембург

Мінікеш (miniCASH)

На основі карток

14

131

Неможлива

0.384

23.64

Нідерланди

Чіпніп(Chipknip)

На основі карток

Всі роздрібні банки

450

Неможлива

17.2

645.95

Німеччина

Гелдкарте(GeldKarte)

На основі карток

3500

200

Можлива

62.0

209.57

Норвегія

Байпасс(Buypass)

На основі карток

Картка:2500 Рахунок нетто:9500-10000

Можлива

Сингапур

Кешкард (CashCard)

На основі карток

3

287.94

Можлива

6.0

138 000

Ез-лінк кард(ez-link card)

На основі карток

1

57.59

Можлива

4.0

Транзит: 260

іНЕТСВКард(eNETSVCard)

На базі сервера

287.94

Можлива

Не транзит: 960

Франція

Монео(Moneo)

На основі карток

11 кредитних установ

100

Неможлива

1.11

198(січень-червень 2003р)

Швеція

Кешкард (CashCard)

На основі карток

3

Немає даних

Неможлива

4.2

9.86

Швейцарія

КЕШ(CASH)

На основі карток

350

193 на кожну картку

Неможлива

3.692

128.39

Таблиця 2

Кількість карток із функцією електронних грошей, емітованих у різних країнах світу, і темпи їх приросту

Країна

Кількість карток на кінець року

Приріст карток у 2004-2008рр.,%

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.*

Бельгія

8.98

9.62

10.79

10.90

11.44

27.39

Франція

1.16

22.34

21.97

26.73

30.70

2546.55

Німеччина

63.37

63.96

65.91

73.04

81.03

27.87

Італія

1.43

3.27

4.46

5.81

8.21

474.13

Японія

Непр.**

Непр.

Непр.

80.61

105.03

Непр.

Нідерланди

18.00

17.53

18.20

18.13

18.25

1.39

Сингапур

10.67

11.11

12.04

13.87

15.48

45.08

Швеція

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Швейцарія

3.98

4.38

4.62

4.81

5.15

29.40

Таблиця 3

Частка трансакцій, здійснених з використанням електронних грошей, у загальній кількості проведених трансакцій та кількість трансакцій з використанням електронних грошей у розрахунку на душу населення*

Країна

Частка трансакцій від загальної кількості трансакцій, %

Кількість трансакцій на душу населення, всього за рік

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Бельгія

5.9

5.4

4.9

43.

3.7

10.2

9.7

9.1

8.4

7.6

Франція

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

Німеччина

0.3

0.2

0.2

0.4

0.3

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

Італія

0.3

0.6

1.0

1.5

2.1

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

Японія

Н.д.**

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

6.3

8.7

Нідерланди

3.4

3.8

3.9

3.9

3.7

7.8

9.0

10.1

10.7

10.7

Сингапур

85.3

84.5

84.2

83.2

84.3

377.1

373.5

377.1

362.8

387.0

Швеція

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Непр.

Непр.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Непр.

Непр.

Швейцарія

1.9

1.8

1.7

1.5

1.4

2.5

2.6

2.5

2.3

2.2

Таблиця 4

Частка сум трансакцій з використанням електронниї грошей у ВВП у розрізі країн світу

Країна

Період

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Бельгія

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

Франція

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Німеччина

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

Італія

0.04

0.09

0.15

0.22

0.29

Японія

Н.д.

Н.д.

Н.д.

0.11

0.16

Нідерланди

0.07

0.08

0.08

0.08

0.08

Сингапур

0.74

0.73

0.73

0.83

0.88

Швеція

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Непр.

Непр.

Швейцарія

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

Таблиця 5

Середня сума трансакції з використанням електронних грошей у різних країнах світу, у доларах США

Країна

Період

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.*

Бельгія

6.2

6.0

5.7

6.0

6.4

Франція

4.1

3.1

2.5

2.7

3.1

Німеччина

2.7

2.9

3.1

3.5

5.0

Італія

76.9

77.9

83.4

93.3

92.4

Японія

Н.д.

Н.д.

Н.д.

5.9

7.3

Нідерланди

3.4

3.4

3.4

3.7

4.0

Сингапур

0.5

0.5

0.6

0.8

0.9

Швеція

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Непр.

Швейцарія

3.0

2.9

3.0

3.8

3.7

Таблиця 6

Частка безготівкових платіжних інструментів у загальній кількості трансакцій у розвинутих країнах світу*

Назва платіжного інструменту

Період

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Зміни за 2003-2008 рр.

Банківські перекази

26.6

27.9

28.9

29.7

29.7

30.3

3.7

Платіжні картки (крім електронних грошей)

39.7

42.2

44.0

46.5

47.6

49.0

9.3

Чеки

32.4

28.7

25.8

22.6

20.9

18.8

-13.6

Електронні гроші (передоплачені)

1.3

1.3

1.2

1.2

1.7

1.9

0.6

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >