ВСТУП

Нині у суспільному житті неможливо відшукати хоча б одну сферу, якої так чи інакше не торкався б управлінський вплив держави. Цей вплив реалізовується в життя відповідними органами виконавчої влади у відповідних формах управління. Адже, у процесі її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших правових актів держави, практичне застосування державою всіх важелів організуючого впливу на певні процеси суспільного розвитку.

Державно-управлінська діяльність завжди була і є необхідною. Головне полягає в обов'язкових змінах форми цієї діяльності, що диктуються умовами суспільного життя.

Для забезпечення нормального функціонування всіх інститутів держави не досить ухвалення законів і інших нормативних актів, необхідно забезпечити їх реалізацію, виконання.

Роботу по реалізації правових положень здійснюють численні державні органи і органи місцевого самоврядування шляхом застосування різноманітних засобів, що одержали назву «методи». Метод - це спосіб, прийом, засіб досягнення мети. У державному управлінні під методом розуміють засоби практичної реалізації завдань і функцій виконавчої діяльності органів управління. Інакше кажучи, метод управління - це засіб здійснення управлінських функцій, впливу суб'єкта управління на об'єкт (колектив, групу осіб або одну особу).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >