ВИСНОВКИ

Вищенаведене поняття адміністративної юстиції, на мою думку, поєднує в собі цільові, формально-організаційні, інструментальні і процесуальні складові інституту, що досліджується і дозволяє нам звернутися до місця та ролі цього інституту в умовах тотального реформування адміністративної системи і права в Україні і визначити пріоритетні завдання та необхідні характеристики адміністративної юстиції в умовах адміністративно-правової реформи.

Тому перебудова державного управління потребує, перш за все, відновлення відносин довіри, взаєморозуміння, щирості і чесності між державою і громадянами, між державними органами і всіма громадськими структурами. Необхідно досягти розумного відповідності між державно-правовим регулюванням і природністю життя, її досвідом і традиціями, стійкістю і адаптивністю, багатошаровістю і самоврядності. Коротше кажучи, мова йде про широку соціалізації державного управління, в процесі і результаті якої воно зблизиться, зіллється з суспільством, стане суспільно актуальним компонентом його вільної, демократичної та ефективної організації і функціонування. Видається, що державне управління не може бути просто викоренене, відкинуто в умовах поглиблення соціалістичного самоврядування народу, а має бути трансформовано в нього, стати його складовою частиною і зайняти те місце, яке об'єктивно обумовлено сучасним рівнем суспільного розвитку і його власними організующе-регулюючими можливостями.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >