СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] Конституція України

[2] Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 № 2850-IV із змінами, внесеними згідно із Законом N 3275-VI від 21.04.2011.

[3] Проект Закону України «Про основи державної регіональної політики», підготовлений Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 17 липня 2010 року.

[4] Дружков П.С. О понятии и видах юрисдикции В кн. Вопросы государства и права. Ред. коллегия: проф. А.И. Ким и др. - Томск, 1974.

[5] Карпович А.Д. Организационно-правовые вопросы административной юстиции Франции. Автореф.дисс. ...канд. юр. наук. - М.,1990.

[6] Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. - Л., 1968.

[7] Адміністративне право України / Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка.-- К.: Юрінком Інтер, 2007. -- 544 с.

[8] Кампо В.М., Рижков Г.В. Адміністративні суди: важка дорога до інституціоналізації // Правова держава. К., 1998, Вип. 9.

[9] Лупарев Е.Б. Административно-правовые споры с участием органов местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. - 2002.

[10] Інтернет-ресурс: http://uk.wikipedia.org

[11] Офіційний сайт Асоціації АРР України: http://www.narda.org.ua

[12] Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібник. - К.: Вища шк.., 2000.

[13] Янко Водічка Агенції регіонального розвитку: сучасні «Роги та копита»? 17.01.2012

[14] Анатолій Ткачук Нова державна регіональна політика: окремі аспекти.-2010.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить