Загальні риси господарства

Велика Британія належить до високо-розвинутих держав світу. За обсягами ВНП вона посідає сьоме місце у світі. Домінуючу роль у національному господарстві країни відіграє приватний капітал. Однак у деяких галузях, особливо в низькорентабельних і збиткових, вирішальне значення має державний сектор. Перш за все, це стосується вугільної, суднобудівної, авіаційної, військової промисловості, частково транспортного машинобудування. Велику роль в економіці Великої Британії відіграють американські монополії, які в окремих галузях промисловості займають панівне становище. З іншого боку, держава відіграє важливу роль у міжнародній економіці, валютно-фінансових операціях.

Велика Британія мала у першій половині XX ст. величезні колоніальні володіння, з яких інтенсивно вивозила сировину. Після Другої світової війни вона поступово втратила майже всі свої колонії. Повільні структурні зміни в економіці зумовили певне відставання від інших розвинутих країн.

Провідне місце у галузевій структурі економіки Великої Британії посідає промисловість, на яку припадає близько 5 % промислового виробництва високо розвинутих країн. Відзначається вона також інтенсивним сільським господарством.

У структурі промисловості провідними галузями є машинобудування, хімічна промисловість та електроенергетика. Помітно скоротилася у другій половині XX ст. частка традиційних галузей промисловості Великої Британії -- гірничо-видобувної і текстильної.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >