Зовнішньоекономічні зв'язки

За 2001--2005 рр. питома вага Великої Британії у світовій торгівлі знизилася більше як удвічі. Серед видів зовнішніх економічних зв'язків перше місце посідає вивіз капіталу та його вкладання у галузі, що забезпечують економіку країни сировиною і продовольством.

У структурі експорту майже 40 % займають машини та устаткування, зброя. Важливими статтями експорту також є хімічні товари (1/3 продукції цієї галузі експортується), продукція сільського господарства. У структурі імпорту основними є машини та устаткування (близько 40 %), готові вироби, напівфабрикати, хімічні товари, продовольство, вугілля та інша мінеральна сировина.

Основними партнерами Великої Британії є країни ЄС, Японія та США, а в останні роки країна почала орієнтуватися на ринок постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить