Аналіз діяльності закладів професійно-технічної освіти

Для аналізу виконання плану з підготовки кваліфікованих працівників за окремими професіями та спеціальностями використовують дані статистичної звітності. Особливої уваги потребують показники відсіву учнів, оскільки вони можуть бути наслідком погіршання як виховної, так і навчальної роботи. Втрата контингенту призводить до нераціональних витрат навчального закладу.

Достовірність звітних показників можливо перевірити тільки безпосередньо на місці, ознайомившись з первинними документами (наказами, пояснювальними записками і т. ін.). Необхідно проаналізувати причини відсіву учнів та вжити заходів щодо запобігання цим негативним тенденціям.

Дані звітного року зіставляються з плановими та з аналогічними показниками попереднього звітного періоду.

На поліпшення чи погіршання роботи вказують і дані, які характеризують відсів учнів (якщо порівнювати з даними за минулий рік).

Відносний показник (рівень у відсотках) відсіву учнів визначається відношенням абсолютної величини відсіву до наскрізного контингенту учнів.

На величину середньорічного контингенту училища впливають кілька факторів:

Зміна (відхилення від плану) чисельності учнів на початок звітного року.

Вплив фактора зміни виконання (недовиконання) плану прийому учнів.

  • 3. Вплив виконання (недовиконання) плану випуску на величину середньорічного контингенту учнів.
  • 4. Вплив фактора зміни відсіву учнів.
  • 5. Вплив фактора зміни термінів прийому і випуску.

Після розрахунку впливу факторів на відхилення фактичних даних щодо середньорічної чисельності учнів від планових проводять аналіз наповненості навчальних груп ПТУ. Середню наповнюваність групи розраховують діленням середньорічного контингенту учнів на середню кількість навчальних груп. Цей показник має важливе значення для планування витрат.

Облік чисельності учнів у групах ведеться в установленому порядку і залежить від складності професії (навчання складним професійним навикам відбувається в групах, менших ніж загальноприйняті).

На рівень наповнюваності груп виробничого і теоретичного навчання впливають такі фактори: рівень професійної підготовки викладачів; стан навчально-виховного процесу та навчально-методичної бази; побутові умови в гуртожитках та ін.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >