Аналіз діяльності дитячих дошкільних закладів

Функцію з всебічного та гармонічного виховання та розвитку дітей виконують дитячі дошкільні заклади, які є первісною ланкою в системі освіти.

Виконання дитячими дошкільними закладами покладених на них функцій та повнота використання їх можливостей з надання послуг населенню у сфері виховання дітей є об'єктами економічного аналізу. До головних завдань аналізу фінансово-господарської діяльності відносять такі:

оцінювання стану та розвитку мережі;

характеристика рівня укомплектованості установи контингентом обслуговування та забезпеченості населення послугами;

визначення повноти використання мережі та ефективності роботи закладу.

Аналізуючи ринок послуг, які надають дитячі заклади, передусім необхідно дати характеристику мережі. З цією метою заклади поділяються:

  • 1) за характером обслуговування дітей -- ясла (діти до 3-х років), дитячі садки (діти від 3 до 6 років), дитячі дошкільні комбінати (діти від 2 до 6 років);
  • 2) за терміном обслуговування контингенту -- такі, що працюють 9 год. на добу; 12 год. на добу; цілодобові.

Узагальнюючим показником стану мережі є рівень забезпеченості населення послугами дитячих дошкільних закладів. Він вимірюється питомою вагою дітей, яким надаються такі послуги, у загальній чисельності дитячого населення та кількістю дитячих місць у розрахунку на 100 працюючих жінок віком від 18 до 44 років.

Стан мережі дитячих дошкільних установ визначає обсяг їхньої роботи, для вимірювання якого використовується система взаємозалежних показників. Передусім це чисельність дітей, кількість дитячих груп і кількість днів відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів (дитино-дні). Кожен із цих показників віддзеркалює певні сторони фінансово-господарської діяльності установи. Так, чисельність дітей характеризує обсяг послуг і повноту використання потужності установи; дитино-дні -- обсяг безпосередньої роботи з виховання дітей, база для визначення витрат на харчування. Кількість дитячих груп -- показник, що визначає масштаб роботи і використовується для оцінювання укомплектованості установи, а також слугує одиницею виміру витрат на її утримання.

Ефективне вирішення завдань з надання послуг населенню дошкільними дитячими закладами залежить від рівня організації їхньої роботи та використання потужності закладів. Він характеризується наповнюваністю дитячих груп і укомплектованістю дитячих місць. Перший показник визначається середньою чисельністю дітей в групі. Оцінюючи рівень наповнюваності груп, необхідно враховувати встановлені нормативи: для груп ясельного типу -- 25 осіб, для груп дитячих садків -- 30 осіб, для груп санаторного типу -- 20 осіб.

Аналізуючи роботу дитячих дошкільних закладів, необхідно оцінити інтенсивність їхньої роботи. Для цього визначається середня зайнятість дитячого місці протягом року (відношення кількості днів перебування дітей у закладі до кількості дитячих місць).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >