Бібліографічний список

  • 1. Бюджетний Кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) Документ 2456-17, чинний, поточна редакція - Редакція від 18.10.2012, підстава 5290-17
  • 2. Наказ Міністерства Фінансів України 30.09.2011 N 1223 Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету Документ z1401-11, чинний, поточна редакція - Прийняття від 30.09.2011
  • 3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 (МСБО12) Податки на прибуток Документ 929_012, поточна редакція - редакція від 01.01.2012
  • 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.
  • 5. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України - № 11 від 14.01.2011 р.
  • 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N59 Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи Документ 59-2011-п, чинний, поточна редакція - Прийняття від 26.01.2011
  • 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 845 Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ Документ 845-2011-п, чинний, поточна редакція - Прийняття від 03.08.2011
  • 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів Документ 1132-2010-п, чинний, поточна редакція - Прийняття від 15.12.2010
  • 9. Указ Президента України Про Положення про Міністерство фінансів України Документ 446/2011, чинний, поточна редакція - Редакція від 30.12.2011, підстава 1183/2011
  • 10. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л.Сафонова та ін..; За аг. Ред.. проф. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. - 864с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить