Вступ

дидактичний гра дошкільний

Дошкільне дитинство - це пора життя, коли перед дитиною відкривається навколишній світ людської дійсності. В своїй діяльності, насамперед в своїх іграх, дитина заволодіває предметним світом, в яку включені початкові елементи логіки, і дітям з нерозвиненим абстрактно-логічним мисленням складно буде засвоїти нові знання.

У системі навчання і виховання дошкільників активно використовуються дидактичні (навчальні) ігри, які розвивають спостережливість, уяву, пам'ять, мислення, мовлення, сенсорні орієнтації дітей у розмірах, формах, кольорах, максимально задіюють інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе.

Гра є провідним видом діяльності в дошкільному дитинстві. Саме в грі у дошкільників вдосконалюються і розвивається такий психічний процес як мислення.

Дитяча гра є центральною проблемою дошкільної педагогіки і дитячої психології. Всі основні напрями психологічного розвитку особистості інтегуються і ігровій діяльності, що формує неповторний і ще маловивчений світ дитини.

Особливості дидактичних ігор та їх впливу на розвиток дитини свого часу досліджували Є. Тихеєва (ігри з дидактичною лялькою, іншими іграшками, з предметами побуту, природним матеріалом, ігри для мовленнєвого розвитку), Ф. Блехер (ігри для математичного розвитку), Л. Венгер (дидактичні ігри і вправи для сенсорного розвитку), А. Бондаренко (роль словесних дидактичних ігор у розвитку самостійності й активності мислення дитини).

В останні роки питання теорії і практики дидактичної гри розроблялися багатьма дослідниками: А.П. Усовою, Ф.Н. Блехер, Б.І. Хачяпурідзе, З.М. Богуславським, Є.Ф. Іваницькою, А.І. Сорокіною, Є.І. Удальцовою, В.І. Аванесовою та ін.

Поряд з цим, слід констатувати недостатню розробленість окремих проблем гри, а також незадовільний стан впровадження у практику роботи дошкільних закладів науково-методичних досягнень. Тому темою нашого дослідження ми обрали: «Дидактична гра як засіб засвоєння знань дітьми».

Об'єктом дослідження є дидактичні ігри в навчальній діяльності дошкільників.

Предметом дослідження - методика використання дидактичних ігор на заняттях з дошкільниками з метою засвоєння знань.

Мета дослідження полягає в пошуку практичних шляхів використання дидактичних ігор на заняттях з дітьми старшого дошкільного віку.

При проведенні нашого дослідження ми ставили такі завдання:

  • - проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній та педагогічній літературі;
  • - визначити цінність дидактичних ігор як засобу засвоєння знань дошкільників;
  • - вивчити педагогічний досвід роботи вихователів з використання дидактичних ігор в роботі з дошкільниками.

Матеріалом дослідження послугували теоретичні матеріали з теми дослідження та приклад розробки з формування у старших дошкільників уявлень про геометричні фігури і форми предметів в процесі дидактичних ігор.

Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >