Розділ 2. Експериментальне дослідження використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури і форми предмета у дітей старшого дошкільного віку

Виявлення знань старших дошкільників про геометричні фігури і формі предмета

У дослідженні брало участь 2 групи (50 дітей) старшого дошкільного віку. Дослідження включало в себе:

 • 1. Констатуючий експеримент.
 • 2. Формуючий експеримент.
 • 3. Контрольний експеримент (контрольний зріз).

Діти були умовно розділені на контрольну та експериментальну групи.

У констатуючому експерименті ставилися наступні завдання:

 • 1. Виявити знання старших дошкільнят про геометричні фігури і форми предмета.
 • 2. Вивчити постановку роботи в дитячому садку по формуванню уявлень про геометричні фігури і форми предмета у дітей старшого дошкільного віку.

У констатуючому експерименті, робота проводилася індивідуально з кожною дитиною.

Дітям пропонувалися такі завдання:

 • 1. Дізнатися і назвати геометричні фігури (площинні та об'ємні)
 • 2. Пояснити значення слова "еталон".
 • 3. Назвати дидактичні ігри з геометричними фігурами.

Завдання 1. Дізнатися і назвати геометричні фігури (площинні та об'ємні).

Дітям послідовно показували геометричні фігури і просили їх назвати.

Спочатку показувалися площинні геометричні фігури:

 • - коло
 • -квадрат
 • -прямокутник
 • -трикутник

Діти називали ті фігури, які вони впізнавали і знали в процесі показу. Відповіді дітей фіксувалися і відображені в таблиці 2.1.

Потім показувалися об'ємні геометричні фігури:

 • - куля
 • - куб
 • - циліндр
 • - багатокутник
 • - овал
 • - призма

Діти також називали знайомі їм об'ємні геометричні фігури. Ці відповіді також фіксувалися і відображені в таблиці 2.1.

Завдання 2. Пояснити значення слова "еталон".

Перед дітьми були виставлені предмети різної форми:

 • - кубик
 • - цеглинка
 • - рамка
 • - тарілка
 • - яйце
 • - дзеркальце
 • - стакан

Поруч були розкладені площинні та об'ємні геометричні фігури. Дітям було дано завдання підібрати до кожного предмету свій еталон. Дії та відповіді дітей фіксувалися і відображені в таблиці 2.1.

Завдання 3. Назвати дидактичні ігри з геометричними фігурами.

Дитині пропонувалося згадати дидактичні ігри з геометричними фігурами, які використовувалися на заняттях з математики. Відповіді дітей фіксувалися і відображені в таблиці 2.1.

Отримані в констатуючому експерименті дані відображені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Знання дошкільнят про геометричні фігури і формі предметів (у%)

Група

Впізнавання і називання геометричних фігур

Розуміння значення слова еталон

Знання дид. ігор з гео.фіг.

площинні

об'ємні

коло

квадрат

прямок.

трикут.

шар

куб

циліндр

овал

призма

Контр.

40

42

40

42

36

35

33

35

33

28

40

Експер.

38

39

38

39

34

33

30

32

30

28

38

Констатуючий експеримент показав, що до початку навчання рівень розвитку дітей обох груп був приблизно однаковим. 41% дітей контрольної групи знають і називають такі площинні фігури, як коло, квадрат, трикутник, а в експериментальній групі 39% дітей ці фігури дізнаються, але не називають правильно. 40% дітей контрольної групи знають і називають прямокутник. А в експериментальній групі 38% дітей цю фігуру дізнаються, але не називають правильно. 34% дітей контрольної групи дізнаються, але не називають правильно об'ємні фігури як куля, куб, циліндр, овал, призма. А в експериментальній групі 32% слабо володіють знаннями про кубі, кулі, циліндрі, призмі.

Багато дітей та контрольної та експериментальної груп не знають значення слова "Еталон". Вони вагалися при підборі відповідного еталона до певного предмету. Не могли пояснити, чому дана геометрична фігура є еталоном для цього предмета. З цим завданням впоралися всього 28% дітей обох груп.

 • 40% дітей контрольної групи знають і називають дидактичні ігри з геометричними фігурами. Вони назвали такі ігри, як: "Схожий - несхожий", "Геометричне лото", "Які бувають фігури".
 • 38% дітей експериментальної групи знають наступні дидактичні ігри з геометричними фігурами, це: "Знайди фігуру", "Геометричне лото", "Чарівний мішечок".

Все вищевикладене визначило нашу подальшу пошукову роботу, яку ми викладаємо в формуючому експерименті.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >