Промова, виступ

Промова, виступ - публічний виступ перших осіб підприємства перед громадськістю з метою її інформування про події, які відбуваються на ньому, озвучення певних позицій, представлення тощо.

Основні принципи побудови промов:

  • - лаконічність;
  • - забезпечення контакту з аудиторією;
  • - гумор - якщо це доречно;
  • - логічність викладу, хороша дикція;

Структура промови: вступ, основна частина, висновки. Для побудови промови потрібно:

мати інформацію про місце і час виступу, склад аудиторії;

знати мету виступу - поінформувати, переконати, поздоровити, розважити;

застосовувати у тексті короткі зрозумілі фрази - багатослівні речення погано сприймаються на слух;

не переобтяжувати текст статистичною інформацією і спеціальною термінологією;

створювати промову "мовою аудиторії", орієнтуючись не на "нижчі" верстви, а на "середні". Існує думка, що в публічних виступах варто орієнтуватися на "натовп", тобто говорити примітивними фразами, щоб це сприймалося "найнижчими" представниками вибраних аудиторій. Однак це хибний міф, оскільки в такому разі промовець ототожнюватиметься з представниками "найнижчих" верств. А промовець повинен мати авторитет, отже, мова його має бути грамотною, фрази лаконічними, проте не "зарозумілими", оскільки у противному разі вони будуть незрозумілими для більшості; використовувати у промові техніку ораторського мистецтва: правильно розставляти паузи, робити наголос на найбільш важливих фразах, не побоюватися висловлювати власні емоції там, де це доречно.

У підготовці тексту виступу чи промови можуть бути використані прийоми, наведені в табл. 1.

Таблиця 1 ДЕЯКІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ

Прийом

Мета

Коментар

Прихованого ефекту

Привернути увагу аудиторії до певних подій та відвернути її від тих процесів, які мають бути прихованими

Реалізується в методах створення сенсацій та емоційної домінанти

Наслідування дій інших

Здійснення групового тиску

Використовується бажання слухачів учиняти "як усі"

Символізації

Здійснення маніпуляцій за допомогою тих сцен, які несуть у собі символічну інформацію

Вибираються символи, здатні впливати на поведінку та думку людей, формувати їх

Асоціативного зв'язку

Задати емоційний настрій, створюючи в аудиторії певні асоціації з відомими для неї явищами чи подіями

Певне явище чи подія наділяються додатковими якостями, здатними створити в уявленні аудиторії третій зміст

Посилання на авторитет

Викликати довіру аудиторії, вдаючись до посилання на авторитет відомої особи

Заручаються думкою відомих осіб, використовують цитати

Свідчення простих людей

Викликати довіру аудиторії, вдаючись до використання в промові свідчень простих людей

Заручаються думкою простих людей, використовують цитати, наочні матеріали, свідків

Секретна новина

Привернення уваги аудиторії, збудження її зацікавленості, спонукання до дії

Визначена новина подається ніби "по секрету", щоб про неї ніхто більше не знав

Повторення

Збільшення ступеня запам'ятовуваності промови

Та сама думка чи важливіший факт час від часу повторюється у виступі, бажано різними словами у різних контекстах

Обмеженого збігу поглядів

Викликати довіру аудиторії, вдаючись у промові до акцентування її уваги на тих позиціях, які цілком підтримуються суспільною думкою

Визначаються такі факти, які позитивно сприймаються аудиторією

Створення фактів

Привернення уваги аудиторії, маніпулювання суспільною думкою

З існуючих фактів роблять "аплікацію" на користь оратора

Об' єктивного підходу

Надання об'єктивної оцінки подіям або явищам

Добираються факти, спроможні різнопланово висвітлити певні події, висловлюється об'єктивна думка оратора

Історичних аналогій

Маніпулювати суспільною думкою, спираючись на історичний досвід

Добираються історичні факти, якими можна охарактеризувати сучасні явища і створити певні аналогії

Апелювання до суспільних потреб

Викликати довіру аудиторії, апелюючи до суспільних потреб із обіцянням їх вирішити

Визначаються суспільні потреби та аналізуються можливості їх вирішення в умовах підприємства

Фрагментації

Приховування негативної інформації, наголошування позитивної

У тексті виступу висвітлюються позитивні факти, негативні обминаються або приховуються

Відволікання

Переведення уваги аудиторії з небажаних для організації явищ на інші (другорядні) події

Підшукуються або створюються факти-замінники, здатні привернути увагу аудиторії

Першочерговості

Привернення уваги аудиторії до першочергових подій, інформування про них

З усіх можливих фактів добираються найважливіші

Наприклад:

Промова її Величності Королеви Швеції Сильвії

Промова її Величності Королеви Швеції Сильвії на щорічній церемонії вручення нагород за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми Права дітей та боротьба з торгівлею дітьми

Пані і панове! Мені надзвичайно приємно, що ви всі зібрались тут в ім'я боротьби з одним із найстрашніших злочинів сьогодення. Протягом багатьох років я займаюсь питанням насильства над дітьми та їх експлуатації в секс-індустрії і, як ви всі, я є свідком того, як ця індустрія стала третім за прибутковістю видом злочинної торгівлі після торгівлі зброєю та наркотиками. Наше сьогоднішнє зібрання демонструє, що занепокоєні й стурбовані не лише ми, але й, що найважливіше, уряд і керівництво України. Я знаю, що вашу стурбованість і занепокоєння поділяють й інші уряди та організації світу. Сьогодні я відвідала реабілітаційний центр МОМ і була схвильована та вражена рівнем відданості працівників і якістю роботи, яка виконується в цьому центрі. І я знаю, що це тільки один із численних прикладів.

Але мене і Всесвітній дитячий фонд турбує доля не тільки тих дітей, які стали жертвами торгівців. Я хотіла би привернути вашу увагу до долі багатьох мільйонів тих дітей, які кожну хвилину свого життя живуть під загрозою стати жертвами торгівців живим товаром. Я думаю про всіх дітей, які живуть в умовах насильства, про дітей, покинутих своїми батьками, яких економічні негаразди змусили шукати кращої долі далеко від дому; і я думаю також про тих дітей, які живуть у притулках і дитячих будинках. Ці діти мають дуже обмежені суспільні навики і, в більшості випадків, не мають ніякого досвіду життя в оточуючому світі поза межами дитячих будинків.

Такі установи стали годівницями для торгівців живим товаром, що полюють на дітей, які, як вони знають, не мають достатнього досвіду, щоб виявити потенційну небезпеку, або настільки спраглі до любові, що готові повірити будь-якому знаку доброти, хто б його не зробив. Отже, говорячи про число жертв торгівців людьми, ми мусимо також зважати на мільйони дітей, які зазнають ризику стати такими жертвами в Східній Європі та на теренах колишнього Радянського Союзу, бо живуть у дитячих будинках або без батьківської опіки.

Якщо ми дійсно прагнемо розв'язати проблему торгівлі дітьми, ми мусимо звернутися до витоків проблеми. Ми мусимо задовольнити потреби дітей в їхньому власному оточенні. Саме тому Дитячий фонд зосереджує свою підтримку на проектах, спрямованих на запобігання цьому. Ми допомагаємо організовувати позашкільну діяльність, щоб діти мали куди піти після школи, де за ними наглядало б турботливе око і де люди прагнуть працювати не тільки з дитиною, але й з її родиною, укорінюючи родинні цінності і зберігаючи цілісність родини. Ми також активно працюємо з дітьми в дитячих установах, прищеплюючи їм необхідні соціальні навички та забезпечуючи захист їхніх прав. Звичайно, в ідеалі треба було б позбутися великих дитячих закладів, які не сприяють здоров'ю дитини. Нам дуже приємно відзначити, що такі держави, як Україна, змінюють свої підходи й активно переходять від великих дитячих установ до невеликих будинків сімейного типу та підтримують прийомних батьків.

Діяльність багатьох організацій, таких як МОМ, що докладають величезних зусиль і турботи до пошуку нових рішень найважливішої проблеми, дійсно вражає. Але ми не повинні забувати про те, що, зрештою, це є результат самовідданої праці людей. Тому я хочу особисто подякувати вам усім, тим, кого ми сьогодні вшановуємо.

У цій промові використані прийоми: першочерговості, емоційної домінанти, повторення, апелювання до суспільних потреб, обмеженого збігу поглядів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить