Висновки

В даному розділі обгрунтовано застосування тропосферного зв'язку. Розглянуті переваги і недоліки даного виду зв'язку, а також доцільність його подальшого розвитку в умовах реорганізації ЗСУ.

Аналіз вітчизняних і закордонних систем ДТЗ свідчить:

  • 1. Існуючі аналогові станції не в повній мірі задовільняють сучасним вимогам, що висуваються до системи зв'язку. Тому розробка таких зразків техніки недоцільна.
  • 2. Цифрові ТРС, які є на озброєнні, теж не в повній мірі задовільняють вимогам, що висуваються до сучасних засобів зв'язку, а саме великі масогабаритні показники, велика потужність передавача. Вітчизняні цифрові ТРС поступаються закордонним аналогам по ряду параметрів.
  • 3. Перехід на цифрову мережу дозволить вирішити ряд організаційних проблем, котрі пов'язані з функціонуванням і управлінням СЗ.

Розробка новітніх зразків техніки зв'язку не повинна обмежуватися якимось одним конструкторським бюро, а повинна організовуватися в масштабах держави.

Перспективним є впровадження цифрових антенних решіток, як одного з елементів нової цифрової ТРС.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить