ВСТУП

Метою цього дослідження є детальний розгляд концепцій, складових концепту «кінця історії», розгляд його еволюції. У курсовій роботі аналізуються соціально-філософські інтерпретації концепту «кінця історії» у соціальній філософії ХХ та початку ХХІ ст.

Об'єкт: концепт «кінець історії» та його еволюція в соціально-філософській думці.

Предмет: соціально-філософські теорії та історіософські вчення.

Методи дослідження зумовлені специфікою даної дослідницької роботи і потребами комплексного і міждисциплінарного аналізу теми. У дослідженні автор спирався на такі методи як: метод класифікації, узагальнення, системний і структурно-функціональний підхід.

Наукове значення: аналіз філософської літератури дав можливість встановити, що концепт «кінця історії» виявився у формах «кінця ідеології» і «кінця соціального».

Практичне значення: результати дослідження можуть бути покладені в основу подальшого аналізу концепту «кінця історії» з метою напрацювання наукового матеріалу для наступних курсових робіт і дипломної роботи з обраної теми.

Дану тему розглядали: В.Л. Иноземцев, Вільям Десмонд, Чарльз Р. Міллз, Ю. Семенов, Г.-П. Мартін, Джон Т. Джост, Постел Д., проблему кінця масового суспільства також розглядає науковий керівник - Ю.В. Омельченко.

Структура курсової роботи зумовлена метою і завданнями, поставленими у процесі теоретичної розробки вибраної теми. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи складає 27 сторінок. Список використаних джерел містить 32 найменування.

Завдання курсової роботи:

  • 1. Довести, що у філософії історії ХХ ст. сформувався новий концепт, який відображав настрої вичерпання евристичного характеру історії, неможливості створення нового масштабного філософського вчення або суспільно-політичної доктрини.
  • 2. З'ясувати, що виникла нова концепція, що використала концепт «кінець історії» для позначення остаточної перемоги однієї із ідеологій, системи ліберальної демократії.

Актуальністю курсової роботи є те, що проблема «кінця історії» завжди матиме актуальний характер. Про це свідчить те, що до неї зверталися філософи різних історичних епох, до того ж у контексті концепту «кінець історії» відображається відповідний сценарій прогнозування. Особлива актуальність полягає у критиці концепції Фукуями, у контексті концепції «зіткнення цивілізацій» Гантінгтона, що заслуговують особливої увагу, зважаючи на останні події на Близькому Сході.

кінець історія філософський фукуяма

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >