Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?

В залежності від кількості працюючих та значення підприємства створюється штаб, який координує роботу служб. В загальному випадку на об?єкті створюються такі служби:

  • - оповіщення і зв?язку;
  • - радіаційного та хімічного захисту;
  • - охорони громадського порядку;
  • - енергопостачання та світломаскування;
  • - сховищ і укриттів;
  • - матеріально-технічного постачання;
  • - медична;
  • - протипожежна;
  • - аварійно-технічна;
  • - транспортна та інші.

Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.

Начальник ЦЗН об?єкта підпорядковується відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у підпорядкуванні якого знаходиться об?єкт, а також начальнику ЦЗН міста (району), на території якого розташований об?єкт. Розмежування їх повноважень визначається Законом "Про місцеве самоврядування". На допомогу начальнику ЦЗН об?єкта призначається заступник або декілька заступників. Як правило, призначаються заступники з: інженерно-технічної частини, евакуації та матеріально-технічного постачання.

Заступник начальника ЦЗН з інженерно-технічної частини - головний інженер об?єкта - керує розробленням плану переведення підприємства на особливий режим роботи, здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС, керує аварійно-технічною, протипожежною службою та службою сховищ і укриттів. Він же здійснює технічне керівництво рятувальними та невідкладними аварійно-відновлюваними роботами в районі лиха, аварії, у вогнищі ураження.

Заступник начальника ЦЗН з евакуаційних заходів керує розробленням плану евакуації на кожну можливу НС, організовує підготовку місць для розміщення евакуйованих, керує службою охорони громадського порядку і організовує перевезення (перехід) робітників та службовців в райони розселення і до місця праці (до об?єкта).

Заступник начальника ЦЗН з матеріально-технічного постачання - заступник або помічник директора з постачання. Він забезпечує накопичення та забезпечення спеціального майна, техніки, інструментів, засобів захисту і транспорту. На нього покладається матеріально-технічне забезпечення: будівництва (пристосування) укриттів, евакозаходів, проведення РІНР та інші заходи. До складу керівництва входять також керівники громадських організацій.

Тема 2

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >