Мета і завдання заповідної справи в Україні

Метою заповідної справи є збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, перш за все, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, рослинних угруповань та типів природних екосистем, підтримання загального екологічного балансу та сприяння сталому розвитку регіонів і держави в цілому.

До головних завдань заповідної справи відносяться

 • * розвиток нормативно-законодавчої бази у сфері заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов'язань України та у зв'язку з розвитком теорії і практики ведення природоохоронної діяльності;
 • * виявлення і заповідання або резервування для подальшого включення до ПЗФ територій, які потребують охорони;
 • * забезпечення збереження у межах ПЗФ ландшафтного та біологічного різноманіття, перш за все, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, рослинних угруповань та типів природних екосистем шляхом здійснення належного менеджменту з використанням найкращих світових зразків та практики у природоохоронній сфері;
 • * участь у формуванні єдиної національної екомережі України шляхом сприяння збереженню всіх природних і відновленню, в міру необхідності і можливості, порушених екосистем в регіонах та участь у створенні Пан-Європейської екомережі;
 • * сприяння участі установ ПЗФ у забезпеченні сталого розвитку регіонів через співробітництво установ зі структурами влади, користувачами і власниками земель, залучення громадськості до управління територіями та об'єктами ПЗФ, надання рекреаційних послуг, сприяння зайнятості місцевого населення;
 • * здійснення еколого-освітньої, просвітницької та пропагандистської діяльності з метою підвищення престижу заповідної справи, виховання шанобливого ставлення до природи і природоохоронних територій, любові до Батьківщини.

Завдання при здійсненні наукової діяльності та моніторингу у межах ПЗФ

 • 1. Ведення Літопису природи відповідно до затвердженої в 2002 р. Мінекоресурсів України та НАН України Програмою Літопису природи.
 • 2. Розробка наукових основ забезпечення менеджменту збереження ландшафтного та біотичного різноманіття, перш за все рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, рослинних угруповань та типів природних екосистем.
 • 3. Розробка наукових обгрунтувань лімітів природокористування.
 • 4. Наукове обгрунтування здійснення еколого-освітньої та рекреаційної діяльності.
 • 5. Здійснення моніторингу біосферних процесів (біосферні заповідники).

Завдання при здійсненні еколого-освітньої та рекреаційної діяльності у межах ПЗФ

 • 1. Реалізація Концепції управління екологічною освітою в об'єктах природно-заповідного фонду (2002 р.).
 • 2. Пропаганда цінностей території / об'єкта ПЗФ, досягнень природно-заповідної установи та загальних ідей охорони природи серед місцевого населення, особливо шкільної молоді, і відвідувачів.
 • 3. Розвиток рекреаційної діяльності: розробка спеціальних бізнес-планів, рекреаційне облаштування території, створення порталів в Інтернеті, укладання договорів з туристичними фірмами і т.п.
 • 4. Розширення обсягів надання платних послуг.
 • 5. По можливості більш широке залучення до рекреаційної діяльності місцевого населення, використання можливостей зеленого (сільського) туризму.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >