Список використанної літератури

  • 1. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. -- 2-ге вид. -- К.: Либідь, 1998.
  • 2. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. -- М.: Междунар. отношения, 2000.
  • 3. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. -- К.: Таксон, 2000. -- Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика.
  • 4. Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Международная экономика. -- К.: МАУП, 1999.
  • 5. Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко, О. I. Рогач, О. І. Шнирков та ін. -- К.: Либідь, 2000.
  • 6. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -- М.: ИНФРА-М, 1998.
  • 7. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. -- М.: Юристъ, 1999.
  • 8. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. -- М.: ИНСАН, 1994.
  • 9. Юркгвський В. М. Країни світу: Довід. -- К.: Либідь, 1999.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить