Висновки

Отже, проведення лінгводидактичного аналізу тексту посібника на заняттях зі студентами-філологами спрямоване на усвідомлення дидактичного потенціалу посібника, з'ясування мети і змісту навчання на основі тексту посібника, методичного аналізу структури тексту посібника й виконання творчих завдань. В основу лінгводидактичного аналізу тексту посібника покладено методичні принципи, що забезпечують ефективність роботи та формують методичну компетентність майбутніх учителів-словесників.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробленні методики аналізу тексту посібника як навчального жанру - складника педагогічного дискурсу, залучення до аналізу нелінійних текстів із частковою або повною креолізацією.

Список використаних джерел

  • 1. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / [М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2009. - 400 с.
  • 2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термін. енцикл. / Олена Олександрівна Селіванова. - К. ; Полтава : Довкілля, 2006. - 716 с.
  • 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / за ред. М. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2015. - 320 с.
  • 4. Ужченко В. Д. Вивчення фразеології в середній школі : посіб. [для вчителя] / В. Д. Ужченко. - К. : Рад. шк., 1990. - 175 с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >