ВСТУП

Методи наукового пізнання, невіддільні один від одного і знаходяться в тісній єдності і взаємозв'язку, можна умовно розділити на дві групи: загальні та особливі.

Загальні методи дозволяють пов'язувати воєдино всі сторони процесу пізнання. Їх об'єктивною основою стають загальні закономірності пізнання. До них відносять метод сходження від абстрактного до конкретного, єдність логічного та історичного та ін

Особливі методи стосуються тільки однієї сторони досліджуваного предмета. Це спостереження, експеримент, аналіз, синтез, індукція, дедукція, вимірювання, порівняння.

У природознавстві особливим методам науки надається надзвичайно важливе значення, тому в рамках роботи ми більш детально розглянемо їх сутність. Основними особливими методами є аналіз, синтез, індукція і дедукція.

Можна також сказати, що аналіз і синтез, це прийоми наукового мислення, які породжують в кожній області спеціальні методи.

Актуальність даної тематики зумовлена тим, що аналіз-синтез та індукція-дедукція грають важливу роль як у філософському, так і в будь-якому іншому пізнанні, і розуміються як синонім усякого наукового дослідження.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >