Прийняття управлінських рішень

  • 1 етап: Виникнення ситуації яка вимагає прийняття рішення.
  • 1. Виникнення проблеми.

Проблема великої плинності кадрів.

2. Діагноз проблеми

Через неможливість кар'єрного росту, а також через те, що працівники розглядають це агентство як перехідний етап для навчання та підвищення кваліфікації.

3. Формування вимог до інформації

Інформація повинно бути чіткою, релевантною та завчасною.

  • 2 етап: Збір і обробка інформації
  • 1. Збір інформації

Проведення співбесіди при прийомі на роботу та при звільненні з роботи, анонімне анкетування персоналу, «скриньки довіри»

2. Оцінка інформації

Необхідно розробити певні критерії за яким оцінювати зібрану інформацію. це може бути тестування із заздалегідь запрограмованою шкалою правдивості. Також можна проводити експертну оцінку за участі начальників та зам начальників відділів.

3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень.

неможливо користуватися лише суб'єктивними враженнями, необхідно приймати рішення на базі об'єктивного аналізу ситуації.

З етап: Виявлення та оцінка альтернатив

1. Встановлення альтернатив

На основі аналізу даних необхідно сформувати певний перелік можливих заходів, наприклад: підняття корпоративного духу, затвердження схеми кар'єрного росту, розробка та впровадження неординарних інструментів мотивації.

2. Оцінка альтернатив

Вважається за необхідне проводити таку оцінку за методом експертних оцінок. Можливо також оцінка альтернатив на базі власного досвіду.

  • 4 етап: Підготовка та оптимізація рішення, яке приймається
  • 1. Вибір оптимального варіанту

Оптимальним варіантом буде той, який передбачає досягнення найбільшого ефекту із, якомога, меншими затратами.

2. Оформлення оптимального варіанту

Оптимальний варіант обраних дій має бути оформлений або у вигляді наказу чи розпорядження, якщо він стосується усього персоналу відділу та потребує такого закріплення з боку вищестоящого керівництва; або у вигляді усного розпорядження та зміни внутрішнього розкладу та порядку роботи.

  • 5 етап: Прийняття рішення
  • 1. Обговорення проекту.

Рішення може бути обговорене, або з вищим керівництвом, або з працівниками відділу, а якщо начальник відділу застосовує більш авторитарний стиль керівництва , то він рішення приймає самотужки.

2. Затвердження рішення.

Начальник відділу затверджує рішення. Якщо його необхідно підтвердити вищим керівництвом, воно направляється керівництву агентства.

3. Видання розпорядження про виконання рішення.

Начальник відділу видає розпорядження.

  • 6 етап: Реалізація рішення та оцінка результатів
  • 1. Організація виконання рішень.

Виконання рішення покладається або на заступника, або начальник виконує його самостійно.

2. Оцінка ефективності рішення.

Рішення буде ефективним тоді, коли зменшиться плинність персоналу, якщо такого не відбудеться за певний період, треба буде розробити нове рішення проблеми.

3. Звіт про виконання рішення.

Начальник відділу звітує про результати впровадження рішення своєму керівництву.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >