Вступ

Покращення використання наявного робочого потенціалу - одна з основних задач сьогодні. Значну роль в її вирішенні має економічне моделювання, і перш за все аналіз трудових показників, так як в системі простих елементів виробництва - засобів праці, предметів праці і живої праці - останньому належить вирішальна роль. Моделювання і аналіз трудових показників є одним з напрямків економічної роботи на підприємстві, мета якого - виявити підвищення ефективності виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому використанні трудових ресурсів, що безпосередньо залежать від умов праці і розмірів заробітної плати. В ринкових умовах господарювання визначення трудових показників підприємства набуває особливого значення. Основна задача підприємства - виконати виробничу програму по випуску конкурентоспроможної продукції при використанні мінімальних витрат живої і уречевленої праці. Це посилює значення і вплив трудових показників на результативність виробництва. Підвищення продуктивності праці - головний фактор зростання ефективності та прогресивного розвитку підприємства. Воно безпосередньо пов'язано із зниженням трудомісткості продукції, оптимальністю використання робочої сили, підвищенням кваліфікації робітників, раціональністю організації та стимулювання праці.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >