Дослідження якнайкращих наближень безперервних періодичних функцій тригонометричними поліномами