ВСТУП

демократія політичний парламент

Що таке Демократія? Чи часто ми над цим замислюємося? Чи розуміють поняття демократії однаково в усіх країнах світу? Чи однаково думають про демократію президент держави, військовослужбовець, робітник на підприємстві, або засуджений, що відбуває покарання в „зоні суворого режиму”? І взагалі - чи є однозначне визначення демократії?

Поняття демократії існує вже дві з половиною тисячі років. У різні часи історії політичної думки цьому терміну давалося неоднозначне тлумачення. В міру багатовікової зміни й ускладнення політичної картини і нашарування на неї політичних доктрин, що апелюють до демократії, остання здобувала самі різні інтерпретації. Класичне визначення демократії нерозривно пов'язано з його етимологічним походженням. Термін походить від грецького слова, що складає у свою чергу з двох слів: demos - народ і kratos - влада, правління.

Зародившись ще в античності, демократія дослівно перекладається як “влада народу” або “народовладдя”.

Один із найважливіших критеріїв зрілості суспільства -- ступінь його демократичності (рівень демократії). У його демократизації суб'єкти політичного процесу вбачають мету, умову, ефективний засіб оновлення суспільного життя, радикальну трансформацію політичної системи, гарантію незворотності цього процесу. Адже в соціальному розвитку демократія є найефективнішим способом реалізації суперечностей, вдосконалення й гармонізації суспільства.

Проблема демократії та її ролі в суспільно-політичному житті є однією з центральних у політології, яка ще з античних часів розглядала демократію як органічну ознаку цивілізованості суспільства.

Утвердження в тій чи іншій країні демократичного політичного режиму не є результатом прагнення певних політичних сил чи бажання окремих осіб. Демократія дедалі чіткіше проявляється як об'єктивна закономірність світового політичного розвитку.

Обов'язковим принципом демократії є громадянський консенсус, тобто принципова згода основної маси громадян дотримуватися встановлених правових умов, у межах яких мають досягатися часткові цілі. Громадянський консенсус передбачає ще один принцип демократії -- мажоритарним, тобто правління більшості. Політичні рішення, особливо ті, що мають суспільне значення, приймаються більшістю або з її згоди. Цей принцип вимагає використання форм і процедур, які дають змогу виявити політичну більшість.

Мета: Метою роботи є дати відповідь на питання “що ж таке демократія”, які її сучасні форми та інститути. Але щоб краще зрозуміти сутність демократії, шляхи розвитку її форм, потрібно зазирнути у минуле, і добратись до самих коренів цього поняття, та визначити її роль у суспільстві. Необхідно також дослідити вплив демократії на суспільне життя людей, які прагнули справедливості та рівноправності. В результаті розвитку, демократія розробила принципи які супроводжують її в сучасному суспільстві. Як і кожне суспільне явище демократія не є досконала, але щоб в подальшому її розвивати, потрібно критично проаналізувати та визначити проблемні питання демократії.

Актуальність: На даний час питання демократії дуже актуальне і болюче. Та це й не дивно, адже є велика кількість держав, ще стоять на шляху розвитку правових принципів, включаючи і Україну. Владні структури неохоче беруться за розвиток демократії. Але перед черговими виборами політики знову починають говорити про демократію, цим самим збільшують свій рейтинг на виборах. Вже після виборів все затухає. Це і є помилки на шляху розвитку демократії. Тому молодому поколінню потрібно добре знати проблеми, щоб ефективно їх вирішувати, цим самим розбудовувати свою демократичну державу. Об'єкт: Об'єктом даної курсової роботи є демократія як політичний режим зі всіма його особливостями та недоліками.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >