Вступ

Введення даного курсу для студентів спеціальності „Облік і аудит» пов'язаний із розширенням спеціалізації „Облік і аудит в будівництві». Зі змінами, які відбулись в процесі формування ринкової економіки, поняття „будівництво» є лише частиною інвестиційного процесу, який включає в себе не тільки капітальне будівництво, купівлю і продаж нерухомого майна, матеріальних та нематеріальних активів, а й обороти фінансових інструментів, формування прибутків (збитків) від цих операцій. Таким чином, в сфері недержавної форми власності виникла необхідність спеціалістам-обліковцям освоювати облік господарських процесів, що стосуються обліку інвестиційних операцій. Ця необхідність також викликана введенням в Україні національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків. Цими документами інвестиційна діяльність виділена у самостійну сферу господарської діяльності підприємств поряд з операційною та фінансовою.

Метою вивчення курсу „Облік інвестиційної діяльності» є освоєння теоретичних і практичних навиків в сфері інвестиційної діяльності. Даний курс дає можливість студентам оволодіти методологією обліку капітальних та фінансових інвестицій, їх ресурсного забезпечення, вміннями розкривати інформацію про інвестиційну діяльність у фінансовій звітності та ін.

Завданнями обліку інвестиційної діяльності є: вивчення національних особливостей економіки у сфері інвестиційної діяльності, знати можливі варіанти оцінки майна та інвестицій, вміння розкриття інформації у фінансовій звітності щодо інвестиційної діяльності.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >