список рекомендованої літератури

  • 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. // Електронна бібліотека „Юрист-плюс». - К.: ЦКТ, 2002.
  • 2. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Бухгалтерський облік і аудит, 1999, № 6.
  • 3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств» із змінами та доповненнями // Баланс, 2004, № 32.
  • 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Електронна бібліотека „Юрист-плюс». - К.: ЦКТ, 2002.
  • 5. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджене Наказом Держбуду України № 30 від 7.05.2002.
  • 6. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1999.
  • 7. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - № 42, с.2-27.
  • 8. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.
  • 9. Крупка Я.Д. Облік інвестицій. Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2001.
  • 10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. - Київ: „Центр навчальної літератури», 2004.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить