Забезпечувальна та функціональна складові інформаційних систем

В сучасній концепції організації інформаційних систем у різних предметних областях відокремлюють дві частини: забезпечувальну і функціональну. Кожна з них складається з підсистем - компонентів системи, виділених за певною ознакою.

Забезпечувальна складова МІС включає підсистеми, які реалізують технологію автоматизованої обробки інформації. Склад цих підсистем однорідний у різних інформаційних системах і відповідно до державного стандарту включає інформаційне, технічне, програмне, математичне, лінгвістичне, правове, організаційне та ергономічне забезпечення.

Забезпечувальна частина відповідає цілям функціонування всієї системи і забезпечує автоматизоване розв'язання завдань різних управлінських служб. При цьому враховуються спеціальні вимоги до забезпечення з боку кожної функціональної підсистеми.

Функціональна складова МІС - своєрідна інформаційно - функціональна модель системи управління маркетинговою діяльністю. Основне призначення цієї частини - автоматизоване розв'язання завдань та виконання розрахунків для надання співробітникам служб маркетингу інформації, необхідної для виконання функцій й процедур управління маркетинговою діяльністю, прийняття ефективних управлінських рішень. Для декомпозиції функціональної частини МІС використовуються різні підходи.

Маркетингова діяльність тлумачиться як послідовність певних кроків до споживача, що їх має зробити виробник на ринковому шляху.

Ними є: дослідження ринку, розробка стратегії маркетингу, товарна політика, цінова політика, збутова політика, просування товарів, організація та контроль маркетингу. Ця класифікація відповідає практичному маркетингу і забезпечує подальшу структуризацію підсистем шляхом виділення в них комплексів завдань, конкретних завдань, процедур обробки інформації.

Склад комплексів завдань у функціональних підсистемах МІС, побудованих за цим принципом, наведено в табл.

Склад комплексів завдань у функціональних підсистемах

Назва підсистеми

Комплекси основних задач

1.

Дослідження ринку

Встановлення місткості реального і потенційного ринків, дослідження попиту й пропозиції товарів, вивчення кон'юнктури товарного ринку, вивчення споживачів та їх сегментація, дослідження конкурентів, прогноз розвитку ринку

2.

Розробка стратегії маркетингу

Аналіз ситуації (стану підприємства, оцінка товарного ринку), вивчення головних цілей і завдань розвитку фірми, визначення стратегії та оцінка альтернатив, планування маркетингу

3.

Дослідження товару

Аналіз показників якості і конкурентоспроможності товарів, розрахунок життєвого циклу товарів, розробка нових товарів, планування асортименту товарів

4.

Ціноутворення

Розрахунок цін на товари з урахуванням різних факторів, що впливають на ціну (витрати, попит, конкуренція), встановлення цінової еластичності, розрахунок оптимальних цін

5.

Збут товарів

Аналіз збуту товарів та отримання необхідної інформації для встановлення стратегії збуту, вибору методів і каналів збуту

6.

Рекламна діяльність

Дослідження сприйняття реклами та тестування реклами, планування рекламних компаній, облік витрат на рекламу

7.

Контроль маркетингової діяльності

Оцінка ефективності служб маркетингу (розрахунки обсягу продажу товарів та їх частки на ринку, аналіз маркетингових витрат, платоспроможності підприємства, обороту товарних запасів тощо)

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >