Тарифи строкового ринку

Послуга

Розмір винагороди

Комісія Біржі

Реєстрація угод з ф'ючерсами

0,80 грн.

0,20 грн.

Скалперські операції з фьючерсами

0,40 грн.

0,10 грн.

Організація виконання (експерації) фьючерсами

1,60 грн.

0,40 грн.

Реєстрація угод з опціонами

0,80 грн.

0,20 грн.

Скалперські операції з опціонами

0,40 грн.

0,10 грн.

Організація виконання (експірації) опціонів

0,60 грн.

0,40 грн.

Для більшого комфорту та ефективності роботи на фінансовому ринку БД «Откритіє» розробила більш гнучку систему тарифікації:

  • 1. Щомісячна комісійна винагорода брокера розраховується згідно тарифу «Спекулятивний», до якої додаються наступні показники:
  • 2. Комісійна винагорода 1-го типу (MF) розраховується за формулою:

MF - розмір винагороди 1-го типу, в гривнях; NAVi - вартість чистих активів в день, розрахована на день і; n - кількість днів в періоді, за який розраховується MF; I - ставка комісійної винагороди 1-го Типу. 1= 0,005%.

3. Комісійнавинагорода 2-го типу (SF) розраховується у відсотках від приросту вартості чистих активів за розрахунковий період, скоректованого на різницю списання та зарахувань за Активів Клієнта формулою:

NAV1 - вартість чистих активів на початок періоду розрахунку;

NAV2 - вартість чистих активів на кінець періоду розрахунку;

AOi - сума і-того дострокового списання Активів Клієнта за період розрахунку;

AIm - сума m-того додаткового зарахування Активів Клієнта за період розрахунку; брокерський тарифний продаж

R - ставка комісійної винагорода 2-го Типу. R=11%.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >