Перелік використаної літератури

  • 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.
  • 2. Законодавство про інтелектуальну діяльність: Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 798 с.
  • 3. Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 385 с.
  • 4. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юр. вузів і фак-тів ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с.
  • 5. Словарь гражданского права / Под ред. В.В. Залесского. - М.: Юристь, 1998. - 709 с.
  • 6. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.03 року.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить