ВСТУП

За ринкової системи господарювання підприємствам доводиться діяти в конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свій простір на ринку товарів та послуг, опановувати новий тип економічної поведінки, постійно підтверджувати свою конкурентоспроможність. У зв'язку з цим повсякденно потребує збільшення внесок кожного працівника в досягнення цілей підприємства, а одним з головних завдань кожного суб'єкта господарювання стає пошук ефективних способів управління працею, тобто способів, що забезпечують активізацію людського фактора.

Наявність у працівників належної професійної підготовки, навичок, досвіду ще не гарантує високу ефективність праці. Тільки знаючи те, що спонукає людину до дії, які мотиви покладено в основу її діяльності, можна розробити ефективну систему форм і методів управління нею.

З 2005 року в Україні активно проводяться дослідження на тему розвитку персоналу на підприємствах. В 2006 році в Харківському національному економічному університеті пройшов круглий стіл на тему: "Європейський досвід розвитку сучасної системи професійного навчання на виробництві" в рамках Проекту Європейського Союзу за Програмою TACIS “Розвиток системи професійного навчання на робочому місці”. Зосередження уваги органів управління країни на цьому питанні означає розуміння того, що сьогодні, для того, щоб конкурувати на світових ринках та відстоювати свої інтереси на власних ринках, підприємства повинні мати наряду з високотехнологічним устаткуванням, кваліфікований персонал з високим рівнем професіоналізму та конкурентоздатності. Вже зараз підприємства, які стабільно працюють, відчувають необхідність в кваліфікованому персоналі. На мою думку, досягнення цього без ефективної системи професійної підготовки кадрів на виробництві не можливо.

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.04.05 г. № 117 Харківська, Одеська та Тернопільська області визнані пілотними регіонами при реалізації проекту програми Європейського Союзу TACIS "Розвиток системи професійного навчання на робочому місці".

Серед основних завдань Проекту: модернізація системи професійного навчання персоналу на виробництві; сприяння центральним та місцевим органам виконавчої влади, навчальним закладам, підприємствам в розробці та впровадженні заходів у сфері безперервного професійного навчання; створення структур підтримки на державному та регіональному рівнях; розробка методів та процедур для аналізу потреб роботодавців в професійному навчанні персоналу. Проект Європейського Союз за Програмою TACIS “Розвиток системи професійного навчання на робочому місці”. Одним з вагомих досягнень роботи по проекту в Харківській області стало створення регіонального ресурсного центру для організації надання підприємствам області практичної допомоги по методиці підходів по впровадженню на виробництві систем формування професіоналів, методичної допомоги в організації професійного навчання персоналу на виробництві.

Зміна ситуації на ринку праці передбачає впровадження нових механізмів регулювання якості трудових ресурсів, їх формування та розвиток. Виникає гостра необхідність принципіального оновлення системи оцінки персоналу, перевірки її відповідності стандартам міжнародної практики.

Розуміння того, що без відповідності міжнародним стандартам в організації управління персоналом (зокрема, стандартам якості праці, навчання та розвитку персоналу) підприємство не зможе реалізувати на практиці визначеної мети - стати рівним серед кращих на світовому ринку, спонукало служби персоналу підприємств до пошуку нових технологій управління персоналом.

Численні дослідження дають можливість визначити фактори, що впливають на управління персоналом на підприємствах:

_ усвідомлення керівництвом підприємства того, що основним капіталом є не матеріальні чи фінансові активи, а саме “людський” фактор;

_ на підприємстві повинна функціонувати служба високо-компетентних менеджерів по персоналу, які не тільки знають потреби, вимоги виробництва до якості персоналу, але й уміють організувати його професіоналізм;

_ цілеспрямованість та системність дій в організації роботи по управлінню персоналом служби персоналу на підприємстві.

Велика кількість директорів по персоналу вважають, що керівництво їх компанії не повною мірою розуміє мету та завдання служби персоналу, а її місце в управлінській структурі взагалі не визначене. Нерідко менеджери по персоналу не мають можливості та повноважень впливати на стратегію розвитку компанії. Наслідком недооцінювання ролі кадрової служби є низький рівень повноважень менеджера по персоналу та недостатній бюджет, що виділяється для роботи з персоналом.

Метою роботи є визначення основної проблематики управління розвитком персоналу на підприємстві, обґрунтування і внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення способів розвитку персоналу. Необхідно визначити способи розвитку, навчання, підвищення кваліфікації персоналу, та водночас мотивувати працівників, яких підприємство навчає, для того щоб вони не перейшли працювати до інших підприємств.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >