ВИСНОВКИ

Удосконалення складу працівників підприємств має передбачати залучення обдарованих і талановитих фахівців, які мають неординарні підходи до управлінської роботи. Необхідно передбачити шляхи реалізації постійної селекційної роботи серед молоді, яка знаходиться на різних ступінях системи освіти. Це потребує як окремого фінансового забезпечення, так і внесення відповідних змін у роботу викладацького складу всієї системи освіти, де пріоритетом має стати орієнтація на кращих, створення ситуації «гонки за лідером».

Сформульовані підходи потребують суттєвого попереднього опрацювання, виважених кроків у запровадженні і, таким чином, мають бути предметом системного дослідження вимог до служби по роботі з персоналом, що покладається на наукову програму дослідження розвитку підприємства та вдосконалення кадрового забезпечення.

За останній час в Україні кадрова робота зазнала суттєвих змін; в ній відзначається більше цілеспрямованості, послідовності, і все ж таки є підстави визнати, що першочерговими питаннями реформи залишаються покращення кадрового забезпечення, підвищення рівня професіоналізму персоналу та компетентності.

Для досягнення позитивного результату у формуванні якісного кадрового забезпечення підприємства кадрова політика має бути:

  • - науково обґрунтованою, реалістичною, творчою, такою, що враховує потреби суспільства в кадрах, послідовність і етапність вирішення стратегічних завдань, орієнтованою на відродження та стійкий розвиток країни, на залучення до служби професійно підготовлених осіб, ініціативних, з новаторськими творчими спрямуваннями та мотиваціями;
  • - комплексною, що базується на поєднанні цілей, принципів, форм і методів роботи з кадрами, враховуючою різноманітні аспекти вирішення кадрових питань (економічні, соціальні, політичні, моральні, соціально-психологічні тощо);
  • - перспективною, що має упереджувальний та випереджаючий характер, враховує соціальний прогрес, зміни в характері праці та управлінських процесах;
  • - демократичною відносно цілей, соціальної бази та механізмів вирішення кадрових проблем;
  • - правовою, що здійснюється в межах і на основі закону, що створює правові гарантії об'єктивного та справедливого вирішення кадрових питань.

Запропоновані у роботі заходи по вдосконаленню «Управління розвитком персоналу» виявились ефективними. Об'єм виробництва товарної продукції за півроку зріс на сто п'ятдесят тисяч грн. Але це тільки початок, співробітники виявили бажання навчатися і підвищувати кваліфікацію далі.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >