Висновок

Диверсифікація як суспільна форма організації виробництва означає одночасний розвиток різних, невзаємопов'язаних видів виробництв, розширення номенклатури та асортименту вироблюваної продукції в межах одного підприємства. Диверсифікація відображує процес розширення його підприємницької діяльності. У результаті диверсифікації виробництва перетворюються на складні багатоцільові комплекси, що випускають продукцію або надають послуги різного призначення і характеру. Диверсифікованим вважається підприємство, на якому понад 30% загального обсягу продажу -- це товари й послуги, не пов'язані з його основною діяльністю.

Отже, зі змісту першого розділу роботи можна сказати, що значення диверсифікації діяльності підприємства в розробці і здійсненні його портфельної стратегії досить значне. Якщо цілі ідеально не співпадають з можливостями підприємства і не завищені, тобто не вимагають перегляду в напрямку зниження, підприємство має велику свободу дій по використанню можливостей для досягнення вищих цілей в т.ч. і при допомозі диверсифікації.

З другого розділу курсової роботи можна підкреслити, що диверсифікація діяльності підприємства має певні переваги та недоліки, а також визначається певною стратегією.

За результатами розрахунків показників диверсифікації, які зроблено у третій главі роботи на підставі даних ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, визначено наступне. Найбільший коефіцієнт диверсифікації має галузі “Добування залiзних руд” - 123,39%. До основної діяльності підприємства не належать 83,3% з видів продукції, тобто підприємство вважається диверсифікованим.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >