Теплотехнічний розрахунок даху

Вихідні умови:

Розрахункові теплотехнічні показники матеріалів шарів стіни

Назва шару

Щільність матеріалу кг/м3

Товщина матеріалу м

Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м2·оС)

Коефіцієнт

теплозасвоєння

s Вт/(м2·оС)

1

Залізобетонна плита

2500

0,12

1,92

17,98

2

Плити пінополістирольні

35

Х

0,041

0,40

Визначаємо розрахунковий опір теплопередачі горищного покриття

RB - опір теплосприйняттю внутрішньою поверхнею огородження

RК - термічний опір конструкції

RЗ - опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження

В = 8,7 Вт/(м2·0С) - коефіцієнт теплосприйняттяЗгідно з [2] додаток Е

З = 23 Вт/(м2·0С) - коефіцієнт тепловіддачіЗгідно з [2] додаток Е

Для горищного покриття приймаємо товщину мінераловатного утеплювача 0,13 м. архітектурний будівельний фундамент

Визначаємо нормативний опір теплопередачі огороджуючої конструкції

- визначається за таблицею в залежності від температурної зони

= 3,42 (м2·0С)/ Вт

Визначаємо теплову інерцію огороджуючої конструкції

Визначаємо розрахункову зимову температуру зовнішнього повітря

Так як значення теплової інерції знаходиться в інтервалі 1,5 < D < 4, то розрахункову зимову температуру зовнішнього повітря приймаємо рівній середній температурі найбільш холодних трьох діб

Будуємо лінію падіння температур на розрізі огороджуючої конструкції

Температуру на внутрішній поверхні m-го шару огородження, рахуючи шари від внутрішньої поверхні огородження, m0С, можна визначити за формулою:

tB - температура внутрішнього повітря, 0С

tЗ - температура зовнішнього повітря, 0С

R - опір теплопередачі огороджуючої конструкції, м2·0С/Вт

- термічний опір m-1 перших шарів огородження, м2·0С/Вт

RВ - опір теплосприйняттю внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції, м2·0С/Вт

Температуру внутрішньої поверхні стіни можна знайти за формулою:

Температуру зовнішньої поверхні стіни можна знайти за формулою:

Лінія падіння температур на розрізі огородження

Рис.3.3. Лінія падіння температур на розрізі огородження

Визначення точки роси у приміщенні

При tB = 20 0С визначаємо значення максимальної пружності водяної пари Е, Па.

Е = 2338 Па за графіком залежності максимальної пружності водяної пари у повітрі від температури повітря при нормальному атмосферному тиску згідно з [2], мал.4.

  • -- визначаємо дійсну пружність водяної пари е, Па за формулою:
  • -- точка роси у приміщені р =10,69 0С визначається за графіком залежності максимальної пружності водяної пари у повітрі від температури повітря при нормальному атмосферному тиску.

Перевіримо можливість утворення конденсату на площині внутрішньої поверхні стіни

Так як температура внутрішньої поверхні стіни більша від точки роси, то конденсат на площині внутрішньої поверхні стіни утворюватись не буде.

Перевіримо можливість утворення конденсату в кутках

RK = 3,42 м2·0С/Вт - термічний опір стіни у звичайному місці

В = 18,4 0С - температура внутрішньої поверхні стіни в звичайному місці = 2,30С - зниження температури поверхні кута проти температури стіни у звичайному місці визначаємо за графіком згідно з [2] мал..7

- температура поверхні стіни у кутку будинку.

Так як температура поверхні стіни у кутку більша, ніж точки роси, то конденсату вологи в кутках не буде.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >