Характеристика господарської діяльності підприємства

Закрите акцiонерне товариство «Красень» знаходиться за адресою м.Херсон, вул.Декабристiв, 49.

Код за ЕДРПОУ 00309967.

Юридична адреса: м.Херсон, вул.Декабристiв, 49, фактична та ж сама.

Дата державної реєстрацiї: 10 серпня 1998р. № 2880.

Основними видами діяльності підприємства за статутом є:

 • - виготовлення товарiв народного споживання,
 • - пошив одягу будь-якого асортименту,
 • - пошив виконання дилерської, консигнацiйної агенської, посередницької дiяльностi,
 • - ведення наукової та науково-технiчної дiяльностi з метою створення та впровадження нових технологiй,
 • - створення торговельної мережi для реалiзацiї своєї продукцiї,
 • - створення об'єктiв сервiсного обслуговування членiв ЗАТ та населення,
 • - виконання iнших видiв дiяльностi не заборонених чинним законодавством України.

Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий валютний та інші рахунки у банку, печатку і штамп з власним найменуванням, фірмовий знак, зареєстровані у встановленому законом порядку. Акціонерне товариство здійснює свою діяльність на основі та у відповідності з чинним законодавством України та статутом. ЗАТ «Красень» може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, та філії, представництва відповідно до чинного законодавства України.

Для забезпечення діяльності товариства створюється статутний фонд в розмірі 627730,0 грн., який подiлено на 2510920 простих іменних акцій.

В зв'язку із розвитком ЗЕД підприємство активно працює по давальницькій схемі.

ЗАТ «Красень» має два магазини: у місті Херсоні “Делон” та магазин у Новій Каховці, які займаються реалізацією продукції, а також вивчають попит покупців на товари, які виготовляє підприємство. Фірменний магазин "Делон" зайняв перше місце на конкурсі кращих фірменних магазинів Херсонщини, нагороджений дипломом за участь у національній виставці “Сорочинський ярмарок”, дипломом за участь у виставці в місті Києві, де була представлена Херсонська область.

На підприємстві використовуються кращі сучасні технології виготовлення одягу, автоматизовано настилання полотен тканин та розкрій деталей костюма, впроваджуються нові види технологічної обробки продукції, покращилась характеристика технологічного пару щодо технологічної економічності.

Удосконалюються процеси волого-теплової обробки. Для зберігання високої якості виробів змонтовано конвеєр на складі готової продукції.

За останні роки на підприємстві впроваджено ряд засобів, направлених на збільшення обсягів виробництва, покращання якості продукції, умов праці шляхом придбання сучасного модернізованого обладнання за рахунок коштів підприємства.

Основний асортимент виробів, які шиються на фабриці - це легкий асортимент; блуза; сукня; спідниця; брюки; комбінезони; жилетки; плаття та ін.

Середньомісячний обсяг продукції, що випускається складає 250 - 340 тис. шт. в залежності від асортименту.

Усі працівники управлінського персоналу мають певні знання, освіту та досвід, вищу або середню-технічну освіту. Головне завдання керівництва фабрики заключається в пошуку партнерів для співпраці, оперативного розмитнення і замитнення продукції, якісного пошиву. Щоб ефективно працювало підприємство необхідно мати кваліфікованих працівників, які б могли правильно організувати діяльність роботи на підприємстві.

Весь персонал підприємства поділяється на:

 • - промислововиробничий - це працівники, які зайняті у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні (робітники основні і допоміжні, робітники обслуговуючого виробництва, працівники науководослідних підрозділів, лабораторій, складів та охорони);
 • - непромисловий - це працівники, які не зв'язані з процесами промислового виробництва, але сприяють цьому (житловокомунальні працівники, робітники дитячих садків, амбулаторій, клуби, бібліотеки і т. д.).

За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи:

 • - висококваліфіковані робітники - виконують особливо складні та відповідальні роботи (ремонт і накладка обладнання, виготовлення швейних виробів);
 • - кваліфіковані робітники - виконують складні роботи;
 • - малокваліфіковані робітники - виконують накладні роботи;
 • - некваліфіковані робітники - виконують допоміжні та обслуговуючі роботи.

Усі працівники управлінського персоналу мають певні знання, освіту та досвід роботи, вищу або середню-технічну освіту.

Управління підприємством веде голова правління, йому безпосередньо підпорядковуються:

 • - інженер по техніці безпеки;
 • - начальник відділу технічного контролю;
 • - заступник голови правління по виробництву (бригади, швейні цехи, розкрійно-підготовчі дільниці);
 • - заступник голови правління по зовнішньоекономічних зв'язках (відділ збуту і постачання);
 • - заступник голови правління по економіці та загальних питаннях;

Всі підрозділи пов'язані між собою. Кожному заступникові підпорядковуються відділи, які ділять між собою основні види діяльності. Виробничий процес підприємства грунтується на базі укладених зовнішньоекономічних контрактів з іноземними замовниками за схемою давальницької сировини.

Загальна площа виробничих потоків основної продукції, яких на фабриці нараховується 7, складає - 1139,1 кв/м (без розкрійно-підготовчого, експлуатаційного цехів). Чотири потоки функціонують в дві зміни, три - в одну зміну.

На ЗАТ «Красень» нараховується 390 одиниць обладнання (крім прасувальних устаткувань), в тому числі швейних машин імпортного виробництва - 189 одиниць. Це наступне обладнання:

 • - вітчизняні машини 97-го класу (універсальні) і 51-го класу (спеціалізовані - “оверлог”) - 166 одиниць;
 • - швейні універсальні машини фірми “DUERKOPP” (Німеччина);
 • - швейні спеціалізовані машини фірми “JUKI” (Японія) - 67 одиниць.

Частка обладнання строком експлуатації до 5-ти років, складає 43%. Крім того, підприємство налічує 9 прасувальних установок фірми “VAIT” (Німеччина), строком експлуатації до 5-ти років.

Головними замовниками підприємства є:

 • - "NV DELTEX” (Німеччина);
 • - "ХЕКО Беклейд” (Німеччина);
 • - "ЛОУ - ЛЕВІ” (Німеччина);
 • - "ЕКОМ” (Німеччина).

Вище зазначені компанії - замовники є одночасно і постачальниками сировини для виробництва готової продукції. Кожне замовлення на

Таблиця 2.1 Аналіз результатів діяльності підприємства ЗАТ «Красень» за 2009 - 2011 рр., тис.грн.

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення 10/09

Відхилення 11/10

+/-

%

+/-

%

1. Виручка від реалізації

13831,0

10366,0

11822,0

-3465,0

-25,1

1456,0

12,3

2. ПДВ

208,0

248,0

267,0

40,0

19,2

19,0

7,1

3. Чистий дохід від реалізації продукції

13623,0

10118,0

11555,0

-3505,0

-25,7

1437,0

12,4

4. Собівартість реалізованої продукції

8310,0

8602,0

8043,0

292,0

3,5

-559,0

-7,0

5. Валовий прибуток

5313,0

1516,0

3512,0

-3797,0

-71,5

1996,0

56,8

6. Інші операційні доходи

905,0

838,0

564,0

-67,0

-7,4

-274,0

-48,6

7. Адмін.витрати

2884,0

2506,0

2386,0

-378,0

-13,1

-120,0

-5,0

8. Інші операц.витрати

2170,0

693,0

440,0

-1477,0

-68,1

-253,0

-57,5

9. Фін.рез. від операц. діяльності: прибуток

496,0

-1282,0

764,0

-1778,0

-358,5

2046,0

267,8

10. Інші доходи

1117,0

49,0

586,0

-1068,0

-95,6

537,0

91,6

11. Фінансові витрати

732,0

623,0

1369,0

-109,0

-14,9

746,0

54,5

12. Витрати від участі в капіталі

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

-15,0

0,0

13. Інші витрати

0,0

341,0

973,0

2341,0

0,0

-1368,0

-140,6

14. Фін.рез-т від звичайної діяльності до оподатку-вання

881,0

-2212,0

-992,0

-5093,0

-578,1

1220,0

55,15

15. Податок на прибуток від звичайної діяльності

364,0

1,0

0,0

-363,0

-99,7

-1,0

0,0

16. Фін.рез-т від звичайної діяльності

517,0

-2213,0

-992,0

-4730,0

-914,9

1221,0

55,17

17. Чистий прибуток

517,0

-2213,0

-992,0

-4730,0

-914,9

1221,0

55,17

Підприємство ЗАТ «Красень» неодноразово нагороджувалось європризами. За результатами табл. 2.1 ми бачимо, що у 2010 р. порівняно з 2009 р. об'єми реалізації продукції по контрактам підприємства знизилися на 25 % або на 3465 тис.грн. Таким чином, підприємство виготовило і реалізувало продукції у 2009 р. на 13831 тис.грн., а у 2010 р. - на 10 366 тис.грн. Дане зниження пов'язано зі зменшенням кількості замовлень по контрактам з зарубіжними партнерами. Проте вже у 2011 р. спостерігається ріст виручки на 1456 тис.грн., що становить 12,3% від 2010 р. Підприємство починає збільшувати об'єми виробництва.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >