Висновки

Сучасний ринок призвів, з одного боку, до ускладнення і зростання нестабільності середовища діяльності кожного підприємства незалежно від його форми власності та організаційно-економічної структури, а з іншого, до перебудови системи управління, у тому числі на рівні підприємства, на засадах відмови від обов'язкового довгострокового і середньострокового (п'ятирічного) планування, спрощення процедури складання і структури річних планів та надання пріоритету ринковому саморегулюванню. Однак, діючи в умовах нестабільного середовища ринкової економіки, підприємства можуть досягти успіху в бізнесі тільки тоді, коли їм вдається передбачати зміни і відповідно вживати запобіжні адаптивні заходи щодо них.

Виробництво - це процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства. Зміст виробництва визначає трудова діяльність, що припускає наступні три моменти: доцільну роботу, або саму працю; предмет праці, тобто все те, на що направлена раціональна діяльність людини; засоби (знаряддя) праці (машини, устаткування, інструменти, за допомогою яких чоловік перетворить предмети праці, пристосовувавши їх для задоволення своїх потреб).

Виробничі підрозділи підприємства - цехи, ділянки, обслуговуючі господарства і служби (прямо або побічно що беруть участь у виробничому процесі), зв'язки між ними, узяті в сукупності, - складають його виробничу структуру. Вона зумовлює рівень продуктивності праці, витрат виробництва, ефективність експлуатації природних багатств і техніки при даних техніко-економічних і економіко-географічних умовах матеріального виробництва.

Виробнича програма підрозділів основного виробництва - це сукупність продукції певної номенклатури й асортименту, яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів. Виробнича програма є надзвичайно важливим розділом плану роботи підприємства і його виробничих підрозділів, оскільки вона виражає зміст їх основної діяльності та засоби досягнення стратегічної мети.

Порядок розроблення виробничої програми значною мірою залежить від призначення їх продукції та економічного статусу. Передусім тут має значення технологічний зв'язок між підрозділами, ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її на подальшу обробку, внутрішньо коопераційні потреби на ринок, за межі підприємства.

Взагалі всі чинники підвищення ефективності функціонування підприємств зводяться до управління витратами і ресурсами; розвитку і удосконалення виробництва та іншої діяльності; удосконалення системи управління підприємством та всіма видами його діяльності.

ЗАТ «Крассень» є підприємством легкої промисловості та займається пошивом одягу будь-якого асортименту, веденням наукової та науково-технiчної дiяльностi з метою створення та впровадження нових технологiй, створенням торговельної мережi для реалiзацiї продукції та ін. Основний асортимент виробів - це блуза; сукня; спідниця; брюки; комбінезони; жилетки; плаття та ін. Середньомісячний обсяг продукції, що випускається складає 250 - 340 тис. шт. в залежності від асортименту.

Згідно заключного контракту ЗАТ «Красень» з німецькою компанією "ЕКОМ”, протягом 2011 р. виготовлено 318,5 тис.од. жіночих жакетів різного асортименту та модифікації на загальну суму 5860,4 тис.грн. на умовах давальницької сировини.

На практиці для ЗАТ «Красень» важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства, серед яких використання маркетингу як засобу формування раціональної виробничі програми, оперативного реагування на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Також ЗАТ «Красень» потребує власної комплексної стратегії, яка забезпечуватиме йому всебічний розвиток.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить