Розрахунок виробничої програми

План виробництва продукції є вихідним та головним розділом річного плану розвитку підприємства ЗАТ «Красень» та містить завдання по обсягу, асортименту та якості продукції на визначений плановий період.

План виробництва пов'язаний із головною задачею по задовільненню потреб споживачів. Розробка цього розділу плану на виробництвах швейної промисловості передбачає пошук можливостей найбільш повного задовільнення попиту населення на швейні вироби у необхідній кількості, необхідного асортименту та якості.

Виготовлення та поставка продукції підприємством ЗАТ «Красень» має за свою мету ритмічне виконання угод та забов'язань по виробництву та поставкам продукції за обсягом, якості, асортименту у встановленні терміни та з оптимальним виробничим циклом.

Виробнича програма ЗАТ «Красень» є базою для планових розрахунків по праці та заробітній платі, для визначення необхідної кількості матеріалів на плановий період та науковообгрунтованих планів по собівартості, прибутку та рентабельності. Від виробничої програми залежить план допоміжних цехів, ступінь використання наявних виробничих потужностей.

План виробництва продукції ЗАТ «Красень» містить наступні підрозділи:

  • - планування обсягів виробництва продукції у натуральному вираженні;
  • - планування виробництва у кошторисному вираженні;
  • - планування підвищення якості продукції;
  • - баланс виробничих потужностей.

Вихідними даними для розробки плану продукції ЗАТ «Красень» є:

  • - перспективний план економічного та соціального розвитку підприємства;
  • - заходи по підвищенню ефективності виробництва та приросту виробничих потужностей;
  • - угоди про поставку продукції, данні від підприємств-замовників цієї продукції та відомості про попит на неї.

Підприємство ЗАТ «Красень» визначає обсяг надходження товарів, виходячи тільки з укладених угод на поставку виробів.

Проведемо аналіз виробничої програми ЗАТ «Красень» по контракту з німецькою компанією "ЕКОМ” на виробництво жакету жіночого протягом 2012 р. у кількості 318,5 тис.од.

Асортимент випускаємої продукції, потужність потоку у зміну та кількість потоків визначаємо за даннимн технологічного розрахунку.

Кількість змін - двухзмінний режим праці.

Кількість робочих днів у році (Д р.) розраховується шляхом віднімання з числа календарних днів (Д к.) вихідних (Д в.), святкових (Д с.) та днів відпустки (Д відп.).

Др. = Дк.-Дв.-Дс.-Двідп

Річний випуск продукції по цеху (П річ.) розраховується шляхом помноження потужності потока у зміну (Ппот.) на кількість змін (n зм.), на кількість потоків у цеху (Кпот.) та на кількість робочих днів у році (Дроб.).

П річ. = П пот. * п зм. * К пот. * Др.

П річ. = 316 * 2 * 2 * 252 / 1000 = 318,5

Товарна продукція по собівартості (ТП соб.) розраховується шляхом помноження вартості надання послуг по пошиву продукцій на основі давальницької сировини (С ) на річній випуск продукції по цеху (П річ.).

Вартість обсягу виробництва (В ов.) розраховується шляхом помноження річної потужності цеху (П річ.) на вартість обробки одиниці виробу (В од.).

В ов. = П річ. * В од.,

В ов = 318,5 *18.40 = 5860,4 тис.грн.,

ТП соб. = С опт. * П річ.,

ТП соб. = 318,5 * 15,5 = 4936,75 тис.грн.

Товарна продукція у цінах контракту (ТП контр.) розраховується шляхом помноження контрактної ціни (Ц контр.) на річний випуск продукції по цеху (П річ.).

ТП контр. = Ц контр. * П річ.

ТП контр. = 318,5 * 18,4 = 5860,4 тис.грн.

Отже, вартість контракту становить 5860,4 тис.грн., відповідно до якого підприємство отримає 923,65 тис.грн. доходу.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >