Поплавкові (ареометричні) денсиметри

Принцип дії цих механічних денсиметрів заснований на безперервному вимірюванні виштовхуючої (підйомної) сили, яка діє на поплавець, частково або повністю зануреного в аналізовану речовину.

На рис.2 показана схема поплавкового денсиметра рідин із частково зануреним поплавцем 2, що розміщений у ємності 1. Через цю ємність безупинно прокачується аналізована рідина. За рахунок переливу в ємності підтримується постійний рівень. Аналізована рідина витікає із денсиметра через збірник 3. При зміні густини рідини змінюється, ступінь занурення поплавця 2 у ємність. Досягнення положення рівноваги сил N і Gп забезпечується глибиною занурення поплавка, при цьому змінюється довжина І стрижня 4, зануреного в рідину. Переміщення в електричний сигнал за допомогою диференціального поплавця 2 перетворюється трансформатора 5.

(4)

Поплавковий денсиметр

Рисунок 2 - Поплавковий денсиметр

Вага поплавця 2 зі стрижнем 4 (у повітрі) Gп і виштовхуючи сила N діюча на поплавець, описуються вираженнями

де т -- маса поплавця і стрижня; V-- об'єм поплавця;

І - довжина ділянки стрижня, зануреного в рідину; ? -- площа поперечного переріза стрижня.

При рівності сил Gп і N з вираження (4) з урахуванням дії на стрижень на поверхні розділення фаз сил поверхневого натягу можна визначити величину ходу стрижня /. Як видно, довжина /, а отже, і сигнал диференціального трансформатора 5 однозначно пов'язані із густиною рідини. Масу т підбирають залежно від діапазону вимірювання.

Існує багато різних конструкцій денсиметрів із частково зануреним поплавцем. Вони мають високу чутливість, що дозволяє здійснювати вимірювання густини у вузькому діапазоні (усього 0,005--0,01 г/см3) з похибкою ±(1,5...3)% від діапазону вимірювання.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >