Гідро- газо(аеро)динамічні денсиметри

Принцип дії цих механічних денсиметрів заснований на приданні потоку аналізованої речовини додаткової кінетичної енергії і на вимірюванні параметрів, що характеризують ефекти, які виникають при цьому впливі. В основному зазначені денсиметри застосовуються для вимірювання малої за значенням густини газів.

Аеродинамічний денсиметр

Рисунок 5 - Аеродинамічний денсиметр

На рис. 5 показана спрощена схема газодинамичного денсиметра газів. У денсиметрі, потоку аналізованого газу, що протікає через камеру 2, передається кінетична енергія турбинкою 3, яка приводиться в обертовий рух синхронним двигуном 1. Потік газу надходить до турбинки 4 і створює на ній за рахунок своєї кінетичної енергії обертовий момент, який виражений формулою.

Під дією цього моменту турбинка 4 повертається, а виникаючий на ній момент урівноважується моментом, створюваним на осі 8 плоскою пружиною 5. Кут повороту осі 8 і стрілки 6 по шкалі пропорційний густині газу. За допомогою перетворювача 7 кут повороту перетворюється в уніфікований сигнал. Клас точності розглянутого денсиметра 0,5-1,5 (залежно від діапазону вимірювання).

Вібраційні денсиметри

Принцип дії цих механічних денсиметрів заснований на залежності параметрів пружних коливань (вібрація), які передаються камері з аналізованою речовиною або тілу, розміщеному в ньому, від густини цієї речовини. Звичайно як параметр пружних коливань використовується частота власних коливань резонатора, який перебуває в режимі автоколивань. Резонатори вібраційних денсиметрів виконують у вигляді трубки, пластини, стрижня, струни, камертона і т. д.

Конструктивно розрізняють проточні і заглибні вібраційні денсиметри. У перших, аналізована речовина протікає через внутрішню порожнину резонатора, у других -- резонатор розміщається в потоці аналізованої речовини, діапазон вимірювання даних денсиметрів 690-- 1050 кг/м3, температура рідини 10--100°С; абсолютна похибка вимірювання ±1,5 кг/м3.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >