Охорона праці

Система управління охороною праці на підприємстві

Управління охороною праці в банку здійснюється згідно Законів України та інших нормативно правових актів. Менеджмент охорони праці є складовою частиною менеджменту організації, незалежно від форми власності і вирізняється більш поглибленим аналізом, так званого, правового працеохоронного менеджменту, а також гігієнічного, технічного та соціально-економічного. У загальному вигляді управління охороною праці визначається як сукупність дій, вибраних на основі певної інформації і спрямованих на підтримку або поліпшення функціонування об'єкта відповідно до існуючої програми.

Впродовж всієї своєї діяльності кожний банк гідно підтримує імідж банку соціального розвитку, беручи активну участь у соціальних програмах. Посильну фінансову допомогу Банк надає правоохоронним організаціям, пожежній охороні, а також іншим муніципальним службам, що забезпечують спокій і безпеку життя населення.

Оскільки в будь-якому банку кількість працюючих становить до 50 осіб, тому функції служби з охорони праці по сумісництву має виконувати керівник відділення чи заступник. Служби з охорони праці у відділенні немає, не створено наказ про призначення відповідального з охорони праці, але цим має займатися головний офіс. При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. Прийшовши на практику, студент в першу чергу ознайомлюється з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу.

Нормативно-правове забезпечення охорони праці банку

Основними законодавчими актами, що визначають головні положення з охорони праці в банку, є Кодекс законів про працю, закони ”Про охорону праці” та „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захво­рювання, які спричинили втрату працездатності”, "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", “Типове положення про службу охорони праці”, “Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ (ДСАНПІН 3.3.2.007-98)”, та інші нормативно-правові акти та інструкції, що регулюють умови праці працівників та виконання охорони праці.

З цих законодавчих актів основоположним є Закон «Про охорону праці» прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року №2694-ХП зі змінами від 21.11.2002 р. № 229, який на державному рівні регламентує основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, встановлює єдиний порядок організації охорони праці на всіх рівнях управління тощо.

В будь-якому банку затверджена Інструкція “З охорони праці для працівника банку при виконанні столярних, слюсарних та монтажних робіт”, “Первинний інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки для співробітників відділу“. У колективному договорі існує розділ з охорони праці, що регламентує основні положення по охороні праці при взяті працівника на роботу.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >