Травми, захворювання в галузі

Банк забезпечує працівникам безпечні та нешкідливі для життя умови праці. Для зменшення травматизму кожен співробітник проходить інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки, що затверджені 01.10.2001 року. Існує первинний (повторний) інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки для співробітників відділу (сектору).

В загалі слід сказати, що працівники банку все ж таки можуть отримати травми на робочому місці. Наприклад, касир банку працює з грошовими коштами, які під час інкасації злочинні угрупування можуть спробувати пограбувати. В результаті цього виникає небезпека отримати вогнепальне поранення, адже охорона банку під час такої операції має право застосовувати вогнепальну зброю. Також є небезпека отримати травми під час виїзду працівника на оцінку об'єкта майна при здійснені угоди кредитування.

Пожежна безпека об'єктів

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною політики банку щодо охорони життя та здоров'я людей. Це викликано тим, що пожежі призводять до загибелі людей, спричиняють величезні матеріальні збитки, наносять суспільству велику моральну шкоду. Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку" органи державної влади та місцевого самоврядування організовують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних та науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів.

Залізничне відділення АТ “Ощадбанк ” відносно охорони праці:

  • - проводить єдину науково-технічну політику з питань пожежної безпеки;
  • - розробляє та реалізує комплексні заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об'єктів;

Особи, відповідальні за протипожежний стан своїх підрозділів зобов'язані:

  • - розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
  • - забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконувати вимоги приписів органів державного пожежного нагляду;
  • - організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;
  • - утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежне обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
  • - здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж.

Приміщення, в яких розміщені персональні комп'ютери (ПК), оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог "Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню установками автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації", затвердженого наказом міністра внутрішніх справ України від 20.11.97 № 779. На кожному поверсі розміщений план евакуації при пожежі.

Роблячи висновки, слід сказати, що незалежно від того, що в відділені АТ “Ощадбанк ” не створена служба з охорони праці, немає відповідального працівника за охорону праці, все ж таки банк створив належні умови праці, оснащені робочі місця, новітні електронно-обчислювальні машини, захист від пожеж та нещасних випадків, позитивний мікроклімат кожного працівника у відділені, створення мотивації працівників для ефективної роботи банку. Позитивним є відсутність випадків травматизму працівників під час виконання своїх повноважень.

На нашу думку, стан охорони праці в АТ “Ощадбанк ” можна вважати задовільним, тільки пропозицією буде здійснення організації охорони праці у банку не лише на вищому рівні (у філіях та головних відділеннях), але й у кожному відділені банку, створення служб та призначення відповідальних осіб, частіше проводити інструктаж по охороні праці, надати працівникам перерви для відпочинку від роботи з клієнтами, від постійної роботи з комп'ютерами та забезпечення неодноманітної, цікавої роботи, навчання з питань охорони праці, тощо. Негативним є відсутність достатнього фінансування охорони праці, недостатнє соціальне страхування кожного працівника та надання охороні праці не основного показника при роботі кожного працюючого.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >