Індивідуальне завдання

АТ «Ощадбанк працює з фізичними особами, особами корпоративного бізнесу та суб'єктами малого підприємництва (СМП).

Робота з фізичними особами відноситься до роздрібного бізнесу.

Роздрібне банківництво - це обслуговування банками індивідуальних клієнтів -- фізичних осіб, приватних підприємців та підприємств малого бізнесу з наданням їм усіх потрібних послуг та організоване на власний ризик з метою отримання прибутку.

Клієнтами банка при роздрібному банківництві є окремі фізичні особи, групи осіб, окремі домогосподарства, тобто ними можуть бути не тільки резиденти, але й не резиденти, а також невеликі фірми, організації, суб'єкти малого бізнесу.

В АТ «Ощадбанк» основним напрямком роздрібного банківського бізнесу є обслуговування фізичних осіб.

До таких специфічних рис сучасного роздрібного банківництва в Україні можна віднести наступні.

По-перше, фізичні особи -- це особлива група клієнтів, з індивідуальними потребами та інтересами, які необхідно конкретно враховувати при їх обслуговуванні.

По-друге, роздрібне обслуговування є засобом задоволення споживчих потреб населення, а тому його розвиток підвищує платоспроможний попит, прискорює реалізацію товарних запасів і послуг, сприяє прискоренню економічного зростання.

По-третє, всі види роздрібної банківської діяльності мають соціальний характер, оскільки вони сприяють підвищенню життєвого рівня населення, утвердженню принципів соціальної справедливості.

По-четверте, роздрібне банківництво є головним механізмом капіталізації заощаджень населення і їх трансформації в інвестиції.

АТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро).

Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту.

Депозити для фізичних осіб

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

укласти договір;

надати наступні документи:

Якщо ви резидент (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), вам необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

облікова картка платника податків (ідентифікаційний номер).

Ви можете оформити в установі банку довіреність на право розпорядження коштами іншій особі та заповідальне розпорядження.

Якщо - нерезидент (громадянин України, який постійно проживає за її межами, іноземний громадянин або особа без громадянства, яка тимчасово перебуває на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством), вам необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті.

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Кредити для фізичних осіб

Потенційному позичальнику необхідно:

бути резидентом України;

мати достатнє для здійснення виплат по кредиту та процентах співвідношення доходів і витрат.

Потенційний позичальник має знати:

Погашення кредиту здійснюється щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами.

Проценти нараховуються на залишок кредиту, сплачуються щомісяця.

Можливе дострокове повернення кредиту.

Для одержання кредиту потрібні такі документи:

Заява встановленого зразка.

Паспорт громадянина України.

Картка платника податків з реєстраційним номером облікової картки в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або довідка про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника.

Довідка з місця роботи про посаду і доходи за останні шість місяців.

Якщо кредит надається під заставу, - документи про право власності на заставлене майно.

У разі виникнення в Банку питань з приводу надання кредиту - інші додаткові документи.

Щодо платіжних карток для фізичних осіб, то її власник:

може отримувати готівку в банкоматах та банках у будь-якому куточку світу, а отже не потрібно тримати при собі велику

кількість готівки;

має можливість за допомогою картки оплачувати товари у торгово-сервісних мережах по всьому світі;

має особистий картковий рахунок у гривнях або доларах США, а отже економить на конвертації валют;

може перевозити кошти на картковому рахунку через кордон без зайвих митних процедур;

щомісячно отримує нараховані відсотків на залишок коштів на рахунку;

може здійснювати операції з використанням картки цілодобово та здійснення операції не залежить від графіку роботи банку;

користується знижками в торгових і сервісних мережах;

має можливість отримувати заробітну плату на рахунок;

контролює свій рахунок за допомогою щомісячної виписки з переліком здійснених операцій;

може купувати товари та послуги через мережу інтернет.

АТ «Ощадбанк» пропонує клієнтам надання послуги з відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуску та обслуговування платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa International и MasterCard WorldWide.

Своїм клієнтам банк пропонує широкий спектр послуг для фізичних осіб, який зображений в таблиці.

Послуги АТ «Ощадбанк» для роздрібного бізнесу

Клієнти

Депозити

Кредити

Карткові продукти

Валютні операції

Роздрібні клієнти

Строкові депозити: Вклад "Накопичувальний"

Вклад "Строковий пенсійний"

Вклад "Депозитний"

Вклад "Новий відсоток"

Вклад "Динамічний"

Вклад "Комбінований".

Депозити на вимогу: Вклад "Мобільний"

Вклад "Пенсійний+"

Кредитування на купівлю транспортних засобів, Кредитування на придбання майна, що знаходиться в заставі/іпотеці банку, Кредитування під заставу грошей на депозиті, Кредитування під заставу банківських металів на депозиті, Споживчий кредит під іпотеку нерухомого майна, Кредитування на придбання нерухомого майна на первинному ринку нерухомості, Кредитування на придбання нерухомого майна на вторинному ринку нерухомості, Кредитування на купівлю земельної ділянки, Кредитування на придбання промислових товарів через торговельну мережу, Кредитування під поруку

Visa Electron,Visa Classic,Visa Classic Domestic,Visa Gold, Maestro, Master Card Mass, Master Card Electronic, Master Card Platinum Selective

купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави; купівля (сплата) дорожніх чеків; приймання на інкассо іменних чеків; прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

СМП, як юридичні особи, згідно з політикою АТ «Ощадбанк» відносяться до корпоративних клієнтів банку.

Варто зазначити, що до суб'єктів малого підприємництва відносяться згідно українського законодавства такі юридичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності (незалежно від форми власності), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, і обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не перевищує 70 млн грн за звітний рік, тобто малі підприємства, а також фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності.

Крім того банк працює з середнім та крупним бізнесом.

У процесі роботи Ощадбанку по залученню потенційних клієнтів корпоративного ринку, тобто ринку юридичних осіб, можуть бути виділені таки етапи:

збір інформації про потенційних клієнтів. Основні джерела інформації: дані статистики, інформація пенсійного фонду, засоби масової інформації, рекламно-інформаційні матеріали фірм, виставки, презентації, особисте спілкування, інформація, одержана від працівників банку, від наявних клієнтів. Керівники установ банку повинні володіти чіткою інформацією про основні грошові потоки і їх суб'єктів у зоні свого обслуговування.

відбір привабливих клієнтів, який включає в себе визначення критеріїв привабливості клієнта і виділення на їх основі привабливих клієнтів.

Критерії привабливості визначаються основними стратегічними цілями банку на даний момент і на перспективу, рівнем розвитку клієнтської бази та потенційними можливостями її розвитку. Етап завершується складанням списку потенційних клієнтів. Обсяг списку повинен бути достатньо значним, оскільки в процесі роботи з потенційними клієнтами завжди має місце їх відсів і до етапу купівлі банківських послуг прийдуть далеко не всі потенційні клієнти.

Складання комерційної картотеки по привабливих клієнтах. На кожного потенційного клієнта повинно бути складено досьє, яке включає такі основні позиції:

технічні дані (повна назва, адреса і телефони клієнта, його історія, організаційно-правова форма діяльності, структура керівних органів управління, інформація про власників);

комерційні дані про клієнта (характер бізнесу, обсяги і динаміка оборотів, конкурентні позиції на ринку, фінансовий стан тощо);

кадровий склад і рівень менеджменту фірми (освіта, рівень кваліфікації, досвід роботи, особисті якості керівників, їхня попередня діяльність);

інформація про наявні та імовірні потреби клієнта у банківських послугах, банк, в якому обслуговується клієнт, рівень і характер його взаємовідносин з банком;

поточні проблеми клієнта, які можуть бути вирішені з допомогою банку.

Зазначена інформація заноситься в базу даних для подальшого використання і повинна постійно доповнюватися після кожної зустрічі з потенційним клієнтом або одержання додаткової інформації про нього з інших джерел.

Кредитування для юридичних осіб

Ощадбанк входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України: агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, підприємствам ПЕК, переробної галузі та багатьох інших.

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам-юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності кредити та кредитні лінії як у національній, так і в іноземній валюті на наступні цілі:

овердрафт;

поповнення обігових коштів;

придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки;

виконання капітальних витрат (обладнання, модернізацію, ремонт тощо);

реалізацію інвестиційних проектів;

будь-які цілі під заставу депозиту.

Ощадбанк надає короткострокові (до 1 року) та довгострокові (до 8 років) кредити всім кредитоспроможним юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, та органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування ним.

До потенційного клієнта-позичальника висуваються певні вимоги:

наявністьпоточного рахунка в Ощадбанку;

добрий фінансовий стан;

позитивна кредитна історія;

наявність власного капіталу;

надання забезпечення з коефіцієнтом покриття суми кредиту не менше 1,2:1 (залежно від виду забезпечення)

Для отримання кредиту необхідно перш за все надати:

кредитну заявку;

пакет документів;

в заставу нерухоме та/або рухоме майно (в залежності від цілі кредитування).

Розмір процентної ставки встановлюється залежно від фінансового стану клієнта, наданого забезпечення, цілей та строку користування кредиту.

Крім того Ощадбанк виділяє окремий сегмент роботи з клієнтами - Private Banking, тобто робота з VIP-клієнтами.

Під назвою Private Banking мають на увазі комплекс фінансових і супутніх до них послуг, які банк надає винятково своїм найбільш привілейованим клієнтам.

Основними факторами, які стримують розвиток Private Banking, є відносно високі політичні ризики, а також відсутність принципу банківської таємниці.

Private Banking припускає, по-перше, персональний характер обслуговування VIP-клієнта. На такому клієнті банк заробляє достатньо багато, щоб виділити йому персонального менеджера. По-друге, VIP-клієнти зазвичай цікавляться більш складними банківськими продуктами, ніж звичайний роздрібний клієнт. У зв'язку з цим у рамках Private Banking, як правило, пропонуються спеціальні фінансові послуги, наприклад, так звані структуровані банківські продукти. По-третє, щоб залучити VIP-клієнтів, банк йде на надання в рамках Private Banking цілого ряду додаткових сервісів, не пов'язаних безпосередньо з банківською діяльністю. Тут мова йде і про широкий вибір знижок у найрізноманітніших установах, доступ до VIP-залів аеропортів, різноманітні консультації з різних питань і т.д.

Що стосується особливостей карткових продуктів юридичних осіб, то вони мають наступні особливості.

Зарплатний проект - це можливість нарахування заробітної плати, премій та інших виплат співробітникам підприємства на міжнародні платіжні картки, це перехід до безготівкової форми виплати заробітної плати співробітникам підприємства.

Корпоративна карта - це можливість зручним чином фінансувати ділові витрати співробітників з корпоративного рахунку підприємства.

Щодо інвестиційних продуктів, то Ощадбанк пропонує своїм корпоративним клієнтам інвестиційне кредитування.

Згідно вимогам Ощадбанку інвестиційним кредитний проект може вважатися, якщо його параметри одночасно відповідають наступним критеріям:

цільовим призначенням кредитних коштів є:

фінансування придбання основних засобів (будівництво нових об'єктів нерухомості, реконструкція);

капітальний ремонт існуючих об'єктів, модернізація виробництва;

рефінансування (погашення) кредитної заборгованості в інших банках, якщо первинне цільове призначення кредитних коштів відповідає зазначеним вище підпунктам;

виконання зобов'язань за кредитним договором є неможливим за рахунок операційної діяльності, а тому передбачає участь грошових коштів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту.

Клієнт, який має намір отримати кредит на реалізацію інвестиційного проекту повинен:

мати бездоганну ділову репутацію;

не реалізовувати основну частину продукції на бартерній основі;

не включати в себе фінансування на венчурній основі науково-дослідних робіт;

надати ліквідну заставу (перевага надається ліквідним земельним ділянкам та нерухомості);

виконати власний внесок в розмірі не менше 20% вартості інвестиційного проекту із підтвердженням джерел таких коштів або без підтвердження, якщо власний внесок повністю виконано на етапі розгляду Ощадбанком пакету документів;

мати досвід реалізації подібних інвестиційних проектів або залучити до реалізації сторонніх осіб, що мають підтвердження досвіду в реалізації подібних проектів;

мати реальні джерела для щомісячного погашення процентів банку до моменту початку експлуатації об'єкту інвестицій;

мати вичерпний перелік дозвільної документації.

Також банк пропонує широкий спектр послуг для юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців, який зображений в таблиці.

Послуги АТ «Ощадбанк» для корпоративного бізнесу

Клієнти

Депозити

Кредити

Карткові продукти

Валютні операції

Інвестиції

Корпоративні клієнти

"Мобільний", "Грошова лінія ощадного банку", "Максимальний", "Накопичувальний", "Інвестиційний"

овердрафт; поповнення обігових коштів; придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки; виконання капітальних витрат (обладнання, модернізацію, ремонт тощо); реалізацію інвестиційних проектів;

Зарплатний проект, Корпоратив-на карта

купівля готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін невикориста-них готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави; купівля (сплата) дорожніх чеків; приймання на інкассо іменних чеків; прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

Інвестицій-ний кредитний проект

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить