РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЛАСТІВКА»

Напрями покращання лідерських якостей керівника підприємства «ЛАСТІВКА»

Виходячи з того, що стиль управління генеральним директором використовується як авторитарний і не використовує свій потенціал лідера в керівництві ТОВ «ЛАСТІВКА», то ми запропонували йому програму покращання його лідерських якостей на основі ситуаційної концепції Поль Херсі і Кен Бланшарда.

Поль Херсі і Кен Бланшард розробили ситуаційну теорію лідерства, яку вони прозвали теорією життєвого циклу, згідно з якою найбільш ефективні стилі лідерства залежать від “зрілості” виконавців. Зрілість не слід визначати, як вік, зрілість окремих осіб та груп мають на увазі здатність нести відповідальність за свою поведінку, бажання досягти поставленої мети, а також освіта та досвід у відношенні до конкретної задачі, яку необхідно виконати.

Згідно з Херсі і Бланшардом поняття зрілості не є постійною рисою особи чи групи, а скоріше характеристикою конкретної ситуації. Іншими словами в залежності від виконуваємої задачі, окремі особи і групи виявляють різний рівень “зрілості”. Відповідно керівник-лідер може змінювати і свою поведінку в залежності від відносної зрілості особи чи групи. Він визначає цю зрілість оцінюючи прагнення до досягнення, здатність нести відповідальність за поведінку, а також рівень освіти та досвід останньої роботи над дорученими завданнями.

Таким чином програма покращання лідерських якостей управління полягає в тому, що керівник у своїх управлінських діях враховує лідерські і управлінські можливості підлеглих. Була запропонована концепція управлінської поведінки керівника з кожним підлеглим окремо (Таб. 3.1). Програма була доведена до кожного керівника на всіх управлінських рівнях.

Таблиця 3.1. Програма покращання лідерських якостей

Зам. Ген. Директора - 70/61 - демократичний стиль управління - працівник розуміє стратегію фірми і йому прямих вказівок давати не потрібно, контроль не потрібний, бажано обговорення планів, дій, необхідно радитись.

Менеджер по туризму А - 99/35 - авторитарний стиль - менеджер потребує більш довіри і підтримки, розуміє стратегію фірми і йому прямих вказівок давати не потрібно, контроль не потрібний, бажано обговорення планів, дій, необхідно радитись.

Менеджер по туризму Б - 56/70 - демократичний стиль керівництва з слабо вираженими управлінськими якостями - менеджер потребує супровід при виконанні завдань і контроль на головних етапах. Потребує додаткових пояснень і авторитарного керування ним.

Менеджер по туризму В - 72/60 - демократичний стиль - працівник розуміє стратегію фірми і йому прямих вказівок давати не потрібно, контроль не потрібний, бажано обговорення планів, дій, необхідно радитись

Менеджер по туризму Д - 45/80 - демократичний стиль керівництва з слабо вираженими управлінськими якостями - менеджер потребує супровід при виконанні завдань і контроль на головних етапах. Потребує додаткових пояснень і авторитарного керування ним.

Бухгалтер - 92/36 - авторитарний стиль - менеджер потребує більш довіри і підтримки, розуміє стратегію фірми і йому прямих вказівок давати не потрібно, контроль не потрібний, бажано обговорення планів, дій, необхідно радитись

Тех. працівник - 32/78 - демократичний стиль керівництва з слабо вираженими управлінськими якостями - менеджер потребує супровід при виконанні завдань і контроль на головних етапах. Потребує додаткових пояснень і авторитарного керування ним.

Кур'єр-водій - 81/67 - демократичний стиль - працівник розуміє стратегію фірми і йому прямих вказівок давати не потрібно, контроль не потрібний, бажано обговорення планів, дій, необхідно радитись

Касир - 55/80 - демократичний стиль керівництва з слабо вираженими управлінськими якостями - менеджер потребує супровід при виконанні завдань і контроль на головних етапах. Потребує додаткових пояснень і авторитарного керування ним.

Дану програму виконував кожний керівник з відповідним підлеглим протягом 1 місяця.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >