ВИСНОВКИ

Лідерство - це значна тема, яка пов`язана не тільки з менеджментом, але і іншими дисциплінами як психологія, педагогіка, економіка, етика і т. д. Розглядаючи лідерство з точки зору менеджменту необхідно сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної діяльності організації, тому що лідерство в управлінні - міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації.

Ще раз підкреслюється, що проблеми лідерства є ключовими для досягнення організаційної ефективності. З одного боку лідерство розглядається як наявність певного набору якостей у людей, які висувають себе в лідери, з іншого, це процес несилового впливу в напрямку досягнення організацією своїх цілей. Ми бачимо, що лідерство трактується двояко, але й існують ще інші підходи до вивчення лідерства.

Цими підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний підхід. Підхід з позиції лідерських якостей передбачає наявність у людини тих якостей , які дадуть змогу назвати його лідером; поведінковий підхід лежить в основі класифікації стилів лідерства, а ситуаційний - базується на певній поведінці лідера в залежності від певної ситуації. Ці три підходи є необхідними для розуміння сутності лідерства.

Лідерство перш за все пов`язане з особистісними якостями. Якщо людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона зможе ефективно, а головне, не використовуючи формальну владу вести послідовників в правильному напрямку для досягнення спільних цілей.

В сучасних умовах - лідерство дасть нам змогу підняти людське бачення на рівень більш широкого світогляду, вивести ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів, а також сформувати особистість здатну досягти великих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Процес лідерства дасть змогу вдосконалити управлінські відносини в середині організації, забезпечити постійний рух вперед для досягнення найкращих результатів, корисних як для суспільства, так і країни в цілому.

Запропоновані заходи по покращанню лідерських якостей внесли корективи в стиль керівництва. Так генеральний директор ТОВ «ЛАСТІВКА» змінив свій стиль керівництва з авторитарного на демократичний, став більше довіряти своїм підлеглим, практично з безапеляційних директив перейшов на елементи пошуку і співпраці. Довіра і повага стали його головним козирем управління.

Показники замісника генерального директора не змінились тому, що вони в нього відповідали вимогам демократичного управління у фірмі, що відповідало його стилю правління. Тому йому дана програма не потрібна була.

Щодо менеджерів по туризму, особливо менеджери А і Д, то для них програма зіграла вирішальну роль в тому, що менеджер А значно покращав свої лідерські якості і з перспективи перерости в авторитарного керівника в майбутньому, став досить перспективним виконавцем з хорошими показниками на керівництво і лідерські якості, але все таки в нього переважають авторитарні тенденції, що проявляється в системі прискіпливого контролю екскурсоводів, висліджуванні у них «проколів» та інших недоліків, залишився схильним до дріб'язкових інструкцій, однак довіряє своїм підлеглим, став користуватись повагою.

Менеджер по туризму Д значно покращав свої управлінські якості, що відкриває можливості в майбутньому стати керівником.

Головний бухгалтер завдяки програмі покращання лідерських якостей з автократа стала більш вольова і набула лідерських якостей, що в цілому покращало фінансову дисципліну на підприємстві (Додаток Ж).

Загалі програма спочатку була сприйнята як гра, але потім була сприйнята цілком і виконувалась, місяць пройшов без внутрішніх конфліктів, а непорозуміння з клієнтами вирішувались з малими затратами.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >