Шпаргалки з соціологіїПредмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціологіїСутність «соціального» як ключової соціологічної категоріїОсобливості соціологічного знання, рівні його формуванняМетоди, якими користується соціологія. Особливості соц. підходу до вивчення суспільстваСутність понять «соціальні відносини», «соціальне явище», «соціальний процес», «соціальний закон», їх взаємозв`язокСоціальні закони, їх класифікаціяЗакони, дію яких потрібно враховувати при регулювання соціальних процесівСутність основних функцій соціологіїРоль і завдання соціології в соц. реформуванні укр. суспільстваМісце соціології у професійній підготовці молодіОсобливість протосоціологічного знання, його основні формиГоловні соціально-пізнавальні видобутки Демокріта, виокремлення ним двох видів пізнанняДемокріт та Геракліт про роль потреби у житті людиниПлатон про людські пристрасті, егоїзм та суспільну структуруАристотель про сенс і спосіб життя, організацію дозвілля та інші соц. проблеми.Арістотель та Сократ про соціальну роль спілкування у житті людиниСоціологічне розуміння суспільства філософами середньовіччяПередумови появи і етапи розвитку офіційної соціологіїМетодологічні основи та спрямованість позитивістської соціології А. Сен-Сімона та О. КонтаКласифікація наук та структурування соц. знання О. КонтомКонтівський закон 3 стадій розвитку людського інтелекту, його місце у системі соціологічного знанняСоціальна значущість закону поділу та кооперації, за КонтомЗначення праць Конта для розвитку соціологіїЗагальна теорія систем Спенсера, її місце у вченні про суспільствоВчення Спенсера про соціальні інститутиРізновиди натуралістичних та психологічних підходів до вивчення суспільства, їх критична оцінкаОсобливості трактування Дюркгеймом предмету соціології та її методуСутність теорії суспільства ДюркгеймаВивчення аномії, соціальної нерівності і соціальної солідарності за Дюркгеймом.Трактування Дюркгеймом закону поділу праці та коопераціїПредмет та завдання розуміючої соціології ВебераВеберівське тлумачення закону поділу праці і наслідки його діїСоціальні дії, їх класифікація за ВеберомОсновні елементи методології Вебера і зв'язок її з іншими наукамиОсобливості і значення для соціології теорії МарксаВнесок Маркса в удосконалення методики соціологічного дослідженняОсобливості та завдання соціології за ЗіммелемПринципові особливості соціологічного пізнання за Вебером та ЗіммелемРоль взаємодії у життєдіяльності суспільства за ЗіммелемПорівняльний аналіз оцінок різних видів праці за Зімелем та МарксомБагаторівневість соціологічної науки за ТьоннісомСутність функціоналізму Г. ПарсонаЕмпірична соціологія (ЕС), зміст основних етапів її розвиткуІндустріальна соціологія та проблеми, що досліджуються у її межахВивчення Тейлором соціального явища “рестрикції” і способів його урегулюванняОсновні принципи і спрямування концепції “економічної людини”Соціологічна сутність адміністративної доктрини ФайоляДоктрина Г.Форда, соціальні наслідки її реалізаціїПринципи досягнення максимальної ефективності людської діяльності Емерсона та ЧерчаДоктрина “людських стосунків” Е. МейоПорівняльний аналіз концепцій “економічної людини” Тейлора і “соціальної” МейоМікросоціологічна концепція та завдання “наскрізної науки” Дж. МореноТеорія ієрархії людських потреб А. МаслоуТеорія “управління через співучасть” Д. МакгрегораТеорія збагачення праці Ф. Херцберга, найважливіший її соціологічний постулатТеорія “постіндустріального суспільства”Теорія “якості життя”І. Франко про предмет і завдання соціологіїСоціологічне вчення ЛесевичаМ. Драгоманов як один з фундаторів укр. соціології, тлумачення ним прогресуУкраїнські вчені Костомаров, Винниченко, Рудницький, Потебня, Антонович про соціологічну сутність понять “народ”, “народність”, “нація”Соціологічні міркування П.Куліша про місто і село, сутність його теорії “хуторянства”Вплив вчення Конта та Спенсера на формування соціологічниї поглядів Вовка, Лучицького, Оршанського та інших український вченихО. Стронін про пірамідальну будову суспільстваСоціологічне вивчення економічних відносин Подолинським, Зібером, Туган-БарановськимКовалевський, Грот, Кістяківський про об'єкт та предмет науки, про проблеми розвитку суспільстваТеоретичний та практичний внесок Грушевського в становлення української соціологіїВчення Шаповала про суспільство та соціальні групиМ.Гредескул про потреби людини, їх соціальну роль та засоби вдоволенняА.Звоницька та С.Дністрянський про соціальні зв'язки, тлумачення ними понять “спільноти”, “спільність”Соціологічні дослідження політичних відносин Д. Донцовим та В. ЛипинськимСоціологічні дослідження у 30-ті роки ХХ ст. учених Всеукраїнського інституту праціОсобливості і зміст основних етапів становлення соціології в УкраїніСуспільство як соціальна система та соціальне явищеОсновні ознаки суспільстваТипологія суспільстваХарактерні особливості сучасного суспільства і, зокрема, українськогоПричини та шляхи розвитку суспільства. Особливості розвитку українського суспільстваОсновні теоретико-методологічні підходи трактування сутності суспільстваСуспільство як наслідок дій індивідівПоняття соціальної структури суспільства, її складовихГрупа як складова соц. структури суспільства. Класифікація групСоц. відносини, їх роль у формуванні соц. структуриАналіз соц. структури сусп. в історії соціологіїОзнаки соц. інститутів та умови успішного їх функціонуванняПоняття соц. інституту, його видиРоль та ф-ії соц. інститутів у життєдіяльності сусп. Поняття аноміїІнституалізація, її ознаки. Способи розвитку соц. інститутівНайважливіші соц. інститути сучасного укр. сусп., проблеми їх взаємодіїСоціологічне тлумачення соціальної організації, її структуриСутність теорії соціальної стратифікаціїІсторичні типи стратифікаціїОсн. чинники та критерії соціальної стратифікаціїСоціальна нерівність як основа стартифікаціїТеорія соц. статусу в концепції соц. стратифікаціїСутність та роль середнього класу у стабілізації суспільстваСутність процесу соціальної мобільності, її видиСутність процесу маргіналізації, особливості його в УкраїніТрансформація соц. стр-ри укр. сусп.Соціальний контроль, його складовіГромадська думка як елемент соціального контролюНорми як обмеження у поведінці людиниСутність, спільність та відмінність понять “людина ”, “індивід”, “особистість”Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносинСоціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільствіСоціологічна структура особистостіСоціальний статус та соціальна роль особистостіФактори, механізми та агенти соціалізаціїПроблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносинСоціальна спрямованість особистості у сучасному суспільствіСоціологічний зміст понять “де соціалізація” та “ресоціалізація”Типологія особистості в соціологіїКонфлікт як соц. явищеСтановлення та розвиток соціології конфліктуСтруктура соціального конфліктуФункції соціального конфлікту, його негативні і позитивні наслідкиОб'єктивні та суб'єктивні причини конфліктуОсновні стадії розвитку соціального конфліктуТипологія конфліктуМеханізм міжгрупових конфліктівПредмет та об'єкт економічної соціології її місце у системі соціального знанняВзаємозв'язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економікиСоціологічне тлумачення категорій “ек. поведінка”, “ек. культура”, “ек. мислення”, “ек. інтерес”Економіка як соціальний інститут, його функціїСутність соціального механізму економічного розвиткуСоціологічні дослідження сучасного стану соц.-ек. процесів в УкраїніСоціальна структура сучасної індустріальної економіки УкраїниПредмет соціології праці та управління, його складовіОсобливості соціально-трудових відносин, їх класифікаціяСоціологічна суть категорій “зміст праці” та “характер праці”Основні види трудових процесів у трудовій сферіПраця, як соціальний процес, її видиСоціальні функції праціСтавлення до праці, його об”єктивні та суб”єктивні чинники та показникиЦінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праціМеханізм мотивації праціТрудова поведінка, її формиСпівввідношення понять “управління “ та “керівництво”. Методи та стилі керівництваСутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесамиПредмет та структура соціології політикиПолітика як соціальний інститут, його функціїПолітичні рухи та їх типологіяПредмет соціології, особливості соціологічного вивчення релігії.Релігія як соціальний інститут, ефективність його функційОсновні елементи структури релігії, їх змістІсторичні типи релігійних вірувань, завдання соціології у дослідженні їхнього співіснуванняСоціологічна оцінка сакралізації та секуляризаціїСучасна релігійна ситуація в УкраїніОрганізаційну структуру соціологічної роботи в Україні репрезентують:Призначення соціологічної асоціації, її структура та завданняПоняття соц. дослідження, його завданняПоняття процедури, методології, методики і техніки соц. дослідженняСоціологічні методи і способи дослідженняВиди соц. досліджень, їх призначенняФункції соц. дослідженняЕтапи організації соц. дослідженняПрограма соц. дослідження, структураПоняття проблеми, значення її правильного формулювання і обґрунтування в організації соц. дослідженняМета і завдання соц. дослідженняРоль гіпотез в організації соц. дослідження, їх видиСуть і призначення процедури “логічного аналізу понять”Генеральна і вибіркова сукупність, порядок їх визначенняСоціологічні документи, їх класифікаціяМетоди аналізу соціологічних документівСоціологічне спостереження, його видиЕксперимент, його види. Призначення соц. експериментуСоц. опитування. Його різновидиЗапитання в анкетуванні, порядок їх формування і видиАнкетування, структура анкетиВимоги до анкетераІнтерв'ю, його видиЕкспертиза, її призначення