РОЗДІЛ ІІІ. Українська мова

Робота над творчістю дітей

Шлях до естетично багатої, розвиненої особистості є не дуже вже легким. Для цього необхідно займатися раннім і прискореним розвитком інтелекту. Виховувати любов до краси у серці та душі школяра.

У концепції загальної середньої освіти вказується на необхідність формування розгорнутої навчальної діяльності шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними, контрольно-оцінними естетично насиченими уміннями і навичками у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього є повноцінні мовленнєві уміння і навички, здатність до творчого самовираження, особистісно-цілісного ставлення до праці, уміння виконувати нескладні творчі завдання, коли школяр вміє бачити довколишній світ, його барвистість очима цікавої і естетично багатої особистості.

Одним з центральних аспектів цього є розвиток творчого мислення школяра, зокрема під час роботи над творчими вправами з мови та мовлення. Така робота задовольняє наступні вимоги:

  • – реалізує пізнавальну потребу молодшого школяра, що ґрунтується на природних інстинктивних реакціях - «дослідницькій», «ігровій» - потребу у враженнях, спілкуванні. Самореалізації та само актуалізації;
  • – втілює єдність змістового, почуттєво-емоційного та операціального в пізнавальній діяльності;
  • – відповідає основним критеріям: понятійності, самостійності, гнучкості, ігровій комбінаторності;
  • – орієнтує не на результат, а на спосіб дії;
  • – виховує естетично багату особистість.

Робота над творчими вправами здійснюється поетапно засобами дослідницьких, ігрових, творчо-прикладних дій, у ході яких відбувається розвиток та діалектичне поєднання операційного та образно-асоціативного видів мислення. Цьому сприяє організація начального процесу у вигляді ділової гри з елементами змагання, театральної дії. В основі ділової гри - з розподілом ролей, вибором стратегії поведінки, планування дій, - лежить продуктивне спілкування вчителя з учнями й останніх між собою. У процесі гри для кожного учні характерні певне напруження думки, вольових зусиль, вияв емоцій. Все це допомагає дітям долати труднощі під час розв'язання творчого завдання і надихає на подальшу творчість.

Вирішуючи проблемну ситуацію, учень спирається на аналогію, яка поєднує предмети не за формою, а за змістом. Втручання вчителя у творчий пошук учня має бути обережним, уважним, таким, що містить приховані підказки. Вчитель має спрямувати на власні розв'язки, а не насаджувати свої.

Для того, щоб стимулювати розвиток творчого мислення школярів, створюються зовнішні ігрові умови та формуються необхідні мислительські операції за допомогою спеціальних вправ.

В іграх мозок дитини наче тренує дійсно людські здібності - створює нові ідеї, об'єкти, конструкції, продукти, які удосконалюють вже досягнуте, реконструюють його або контролюють щось принципово нове. Вправа - метод навчання, що припускає багаторазове, свідоме повторення розумових і практичних дій з метою формування, закріплення й удосконалення необхідних навичок та вмінь.

Сучасна методика розподіляє вправи репродуктивні (відтворення вивченого за зразком), конструктивні (перебудова, заміна одних моделей іншими) і творчі, пов'язані з творчою уявою й розраховані на варіативність та індивідуальність виконання та розвиток естетичного смаку.

Тим часом з цією проблемою тісно пов'язано немало практичних питань педагогіки, зокрема таких, як формування у дітей позитивного ставлення до навчальної діяльності, до учнівських обов'язків та багато іншого.

Проводяться уроки різних типів, але завжди створюється необхідний емоційний стан, настрій, обов'язково включається перегляд ілюстрацій, слухання музики, розповіді за малюнками з включенням уяви та фантазії. Це все має неабияке значення у естетичному вихованні.

На першому етапі формуємо і розв'язуємо творче завдання, пропонуючи дітям не тільки роль виконавців учителя. На цьому етапі діти глибоко засвоюють загальні поняття, які не повинні бути «мертвими». Їх необхідно наповнити змістом і «оживити» в дитячій уяві. «Оживити» поняття, зробити його наочним, доступним для сприйняття дитиною допомагають вірші, розповіді, казки. Одночасно з поняттями формується розуміння.

На другому етапі завдання діє вчитель, але варіанти рішень дітям пропонується знайти самостійно.

На третьому етапі учні отримують творчі завдання і самі формують проблему, знаходять шляхи її вирішення, проходять всі пошукові етапи, які наштовхують їх на наступні висновки.

Однією з найважливіших умов успішного виконання творчих вправ є особливий тип спілкування вчителя й учні, за якого зберігаються взаємна рівноправність і зацікавленість співрозмовників у поглядах, думках, оцінках один одного. Якщо ж у класі психологічна ситуація визначатиметься авторитарним спілкуванням, творчі вправи вилучатимуться з процесу навчання і втрачатимуть будь-яке значення.

Види вправ.

І. Творчі вправи за аналогією.

Мета: Розвивати увагу, вміння точно запам'ятовувати приклади, запропоновані вчителем, щоб власний приклад тексту відповідав поставленим вимогам: був естетично і красиво оформлений, а також був схожий до зразка.

Вправа 1. використовуючи приклади текстів, опиши предмет (тварину, рослину…) по-своєму.

Білочка.

Хвіст трубою, спритні ніжки -

Плиг із гілки на сучок!

Носить білочка горішки

В золотий свій сундучок.

В неї очі, мов горішки,

Кожушина хутряна.

Гострі вушка, наче ріжки,

У дуплі вона живе.

Зозуля.

Сьогодні зозуля у лузі широкім

Мені накувала аж тисячу років.

Я хочу зозулю оту попрохати -

Нехай накує ще і мамі, і тату.

Вправа 2. Ознайомся з текстом і придумай власний про себе чи про тварину.

У киці лапка перев'язана,

У пса - зеленкою помазана.

Лікував їх Едик -

Славнозвісний медик.

Вимила підлогу Еля.

У кутку стоїть вода.

Потекла у мишки стеля.

Елі - жарт, а їй - біда.

ІІ. Придумування казок, фантастичних історій.

Мета: розвивати уяву, фантазію, естетичне мислення.

Варіанти текстів, які спонукають фантазувати.

Іванко любить пасти хмари

Іванко любить пасти хмари:

Лежи, дивись, не треба завертати…

Так добре, як не темні ще отари.

На очах поволі, уявити можна, чорніють.

А спека доїть їх, десь у полі дощ розпочавсь.

Що трапилось?

Знаєте, що трапилось, малята?

З неба збігло сонце погуляти!

Кажуть, ніби в лісі на світанку

Бачив хтось руді його веснянки.

Хтось підслухав, як воно сміється,

Хтось підгледів, як у річці купається.

Натомилось зморене золотокосе

І під ковдрою спати уляглося.

ІІІ. Складання творів за наданим початком, кінцівкою, назвою.

Мета: Прищеплювати інтерес до творчості, закріпити знання про будову тексту, розвивати вміння самостійно скласти естетично багаті твори.

Прочитай вірш і придумай кінцівку.

Навіщо плаче хлопчик?

Як бурулька плаче - то весна надворі,

Як роса заплаче - то вже ранок скоро.

Як закапав дощик - трави підростають.

А навіщо хлопчик плаче?

IV. Музичні вправи.

Мета: Розвивати інтонаційну чутливість, естетичні смаки і вподобання.

  • 1. Послухай музику, доберіть прикметники (музика «Лебідь» К.Сен-Санса, «Пори року» П.І.Чайковського).
  • 2. Послухайте музику і напишіть назву до неї («Політ джмеля» Римський-Корсаков, «Хмари»К.Дебюссі).
  • 3. Прослухайте «Вальс квітів» з балету П.І.Чайковського і спробуйте описати квіти.

Завдання є доступні дітям, якщо вони знайомі з темою. Завдяки таким текстам вони розвивають зв'язне мовлення, вчаться висловлювати свої думки, почуття, розвивають вміння естетично оформлювати текст.

Чим більше продумані і узагальнені життєві враження учня, тим ефективніше у нього відбуваються процеси асоціативного мислення. Розуміння образної мови твору веде до збагачення мовлення самого учні, його активного і пасивного словника, здатності образно і красиво висловлюватись.

Творчі вправи такого типу сприяють самонавчанню, оскільки зумовлюють визначальну роль діалогічної співпраці, а також дискусії та співробітництва.

Це все дає змогу формувати особистісний досвід творчої діяльності молодших школярів, це суттєво підвищує мотивацію навчання.

Загально відомо, що уроки зв'язного мовлення збагачують словниковий запас учнів, сприяють розвитку усного та писемного мовлення. Серед багатьох видів робіт з розвитку зв'язного мовлення хотілося б спинитися саме на складанні оповідань за прислів'ями. Це нелегкий, але цікавий вид роботи. Пояснивши значення якогось прислів'я, добирають кілька варіантів зачину тексту. А потім розпочинається творча самостійна робота учнів. Добре, якщо ще дібрано ілюстрації, це сприяє естетичному баченню, а також полегшує процес творення.

Зараз ми хочемо навести кілька прикладів.

Краще вміти робити щось одне, та добре, ніж усе, та погано.

Прийшла Оксанка до подруги, а та й хвалиться:

- Яка я молодчина, Оксанко, і їсти вмію зварити, і спекти, і випрати білизну, і прасувати…

Та й не договорила, бо каструля з борщем заклекотіла, вилився борщ на плиту. Запахло горілим - то пироги про себе нагадали з духовки. Забула і праску вимкнути - на білій кофтині з'явилася велика жовта пляма.

Оксана і каже подрузі:

– Краще вміти робити щось одне, та добре, ніж усе, та погано.

Ховається від роботи, немов собака від мух.

Ох, і цікава наша сусідка, тітка Уляна. Скільки знає прислів'їв та приказок… Мова її так і рясніє ними: «Краще добре роботи, ніж гарно говорити», «Легко говорити, та не легко зробити», «Без діла слабіє сила», «Почав діло - роби сміло».

Я б слухала її цілими днями.

І працює вона вправно. Та не вдалися в неї діти. Старшого Миколку заставити працювати дуже важко.

Ось одного разу вона кличе його з собою на город:

- Миколко, ходи допомогти пополоти капусту.

А у відповідь чується:

- Сонце пече, я у холодку посиджу.

Почула тітка Уляна відповідь та й каже:

- Ховається від роботи, немов собака від мух.

Миколка встав, узяв лопату та все ж пішов на город, буркнувши: «Бджола жалить жалом, а чоловік - словом!».

Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

Якось вчителька Лариса Семенівна сказала:

- Ви мову свою любите, то й стежте за культурою мовлення. Я шаную тих, хто правильно висловлює думки.

А Марійка з Софійкою вже давно мають зошити, куди записують вислови відомих людей про мову, ще й нові рубрики завели.

Але, на жаль, знань бракувало.

Ось тому в самовпевненої Марійки були і такі записи: «хворий грипом», а треба «хворий на грип», «вхід по запрошеннях», а треба - «вхід за запрошеннями».

Софійка якось попросила показати нові записи. Дуже тихо, ніби соромлячись за подругу, вона сказала:

- Марійко, в тебе є помилки.

Марійка в крик:

- Друзі - це злодії часу. Віддай зошит!

Наразі підійшла вчителька, вона все одразу зрозуміла і сказала:

- Не той друг, що маслом маже, а той, хто правду каже.

Ось деякі приклади оповідань, складених за прислів'ями.

Звичайно, дітям спочатку важкою є така робота, та після того, як вчитель пояснить, як слід робити таке завдання, прислів'я буде зрозуміле дітям, то вони легко зможуть виконати завдання. Такий вид роботи можна спочатку практикувати в класі, а потім можна давати додому, де дітям можуть допомогти батьки.

На наше думку, значення таких завдань є важливою умовою вироблення власних естетичних та моральних смаків. А також вчать дітей висловлюватися за любою темою.

Щоб виховати розвинену, естетично багато особистість, потрібно пройти не такий уже легкий шлях. Слід займатися раннім і прискореним розвитком інтелекту, виховувати любов до краси у серці та душі преш за все молодших школярів, бо саме в цей час формується майбутня особистість. Завдання вчителя молодших класів - створити такі умови, щоб діти вміли і хотіли бачити красу довкола себе! І не лише це! Треба створити такі умови. Щоб навчальна діяльність набула творчого характеру, однією з таких умов стала імажинативна гра на мовному матеріалі, яка активізує психічні процеси: сприймання. мислення, пам'ять, уяву, формує мовлення, має ще навчально-розвивальний характер, мовотворчий продукт, який відображає творчі та естетичні здібності дитини.

Система таких ігор-вправ є наскрізним структурним компонентом особливого за ідеєю народженням, характером та результатом діяльності нововведень.

Поставивши перед собою мету навчити молодших школярів мовної та писемної творчості через уяву керовану, можна чітко усвідомити наступні завдання: навчити дітей бачити все довкола, відчувати світ, навчити мріяти, фантазувати, залучити дітей до техніки творчості, вести дітей до створення власних творів. Ці завдання реалізуються вже на етапі імежативної гри, як форми розминки на уроці.

Теоретичними та методологічними джерелами пошуку впровадження таких ігор-вправ стали ідеї, наукова та творча спадщина видатних психологів, педагогів, митців України та світу: Жана Паже, Л.Виготського, Л.Шарахіної та інших. Саме вони відкрили нам психолого-педагогічні основи граматики фантазії шляхом до вміння людини керувати уявою, як пізнавальною здібністю.

Ось деякі ігри-вправи на шляху до керованої уяви.

«Три слова» (розвиває логічне мислення, творчу уяву, активізує словник). Діти або вчитель називають слова з різних сфер життя: 2 іменники і 1 прикметник чи в іншій комбінації. Завдання: за одиницю часу придумати фрази-речення, куди б були внесені одночасно три слова.

«Нове використання» (стимулює загальний розвиток і фантазію). Діти мають придумати нове незвичне використання звичних предметів.

«Вінегрет» (розвиває відчуття мови, літературні здібності, нестандартне мислення, естетичні погляди). Із заголовків газет скласти сенсаційну інформацію.

«Визначення» (формує чутливість та структурність мислення, вміння бачити суттєві ознаки). Дати пояснення-визначення до непредметних понять. Наприклад, що таке дірка, темрява, гарно тощо.

«Гарно-погано» (вміння аналізувати, розвиває інтуїцію, вчить помічати красу) . Визначити що поганого і що гарного в ситуаціях: пішов дощ, учень отримав погану оцінку, людина захворіла. Вправа може проводитися і як змагання.

«Образ букви» (розвиток емоційного ставлення). На що схожа подана буква, розкажи про її характер, що вона любить, чим цікавиться, якого вона могла би бути кольору.

«Образ звуку» (спричинення індивідуального сприймання, уявлень та асоціацій). Обирається комбінований звук: «апчхи», «хрю», «хі-хі». Завдання- опредметнити звук, описавши його життя, смаки, дії, намалювати колір.

«Звукова межа» (розвиток мовленнєвої чутливості, долання стереотипів). Вимовляється звукова нісенітниця. За звукоритмом і сприйняттям діти намагаються описати почуте: хто це або що це.

«Єдиний початок» (активізує словник, розвиває оригінальність і естетику). Скласти речення з 4-5 слів, які б починалися на одну з букв: П, К чи І.

Ми подали декілька ігор-вправ, і всі вони дібрані за специфікою впливу на дитину так, щоб активізувати мислительські процеси, вміти висловлювати гарно і чітко. Це одна з передумов розвитку естетичного мовлення.

Учні, які тривалий час виконували завдання таких і схожих вправ, складають дуже гарні, естетично багаті твори.

Будинок-Текст

У будинку-тексті були квартири - Речення, в них жили слова. Одні квартири були густо населені, а інші стояли майже порожні. Якось до них прийшла господиня Тема. Вона повідомила, що з часом до них завітає тато - Заголовок.

Перед зустріччю вона розфарбувала речення прикметниками, дібрала яскраві іменники, влучні дієслова. Тема дуже ретельно готувалася до зустрічі: напекла пирогів із крапок, ком, зродила льодяники - знаки оклику. А заголовок подарував Темі нову сукню з апострофів… (учень Марина, 3 клас)

Дракони Хто і Що.

У горах жили дракони, яких всі боялися. Одного звали Хто, а іншого - Що. Щодня вони полювали на птахів-слів. Хто з полювання приносив тварин, диких та свійських, міг принести діток, які заблукали. А Що розпалював вогнище з неживих предметів. (Гапоненко Андрій, 2 клас)

Історія світлофора

Жили собі три брати: Червоний, Жовтий і Зелений. І в кожного з них було одне око. Якось Червоний запропонував: «Нумо, зробимо піраміду і оселимося в ній усі разом».

Так і зробили. Червоний колір був ледачим, і завжди всі говорили: «Стій!». Тому він оселився вище за всіх, щоб його могли побачити. Зелений був роботящий завжди бігав з місця на місце, тому всім дозволяв: «Іди, іди!» Він зайняв нижню квартиру, ближче до землі. Жовтий був ні те, ні се. Перед тим, як щось робити, він собі наказував: «Приготуйся!» Отак троє братів живуть у трикімнатному світло-будиночку разом. Всі дивляться на них і виконують їх кольорові накази. (Шейфер Неля, 3 клас)

Фантазії першокласників за мотивами казки «Рукавичка».

Моя Рукавичка така, що поганих людей перетворить на калюжі, а хороших гріє… (Северіна Єлизавета)

Це Рукавичка, зв'язана з фруктів, у неї подруга Овочева Рукавичка, бо формою і кольором вона схожа на буряк (Сич Олексій)

Казкова Фея захотіла мати Веселкову Рукавичку, тому зв'язала її з кольорів. (Кимчук Мар'яна)

Це Рукавичка пішла до лікарні. Зробила, щоб їй зробили ротика. Вона дуже хотіла спілкуватися з іншими рукавичками (Куяр Антон)

Кілька робіт другокласників на тему: «Ательє для Сніжинок»

Замовили собі Сніжинки в ательє штанці з льоду. Роботу виконував сучасний модельєр Бурулька. Вона взяла білоножиці, сніготканину, електромолоток, диво-окуляри і зшила зручні речі. Новий одяг вони одягли на прогулянку до Хмаропарку. (Левін Андрій)

Якось сніжинки побачили по телевізору передачу про моду. Вони вирішили і собі замовити модний одяг. Модельєром обрали Зиму. Вона взяла морозиво, порізала його на шматочки і пошила з них маскарадні костюми. В них Сніжинки пішли на сніжний бал. (Машин Влад)

Ці фантазії такі смішні, оригінальні, непередбачувані. А ви звернули увагу, які вони естетично багаті! Скільки треба було працювати вчителю, щоб у такому юному віці виховати можна сказати естетично зрілі особистості!

Вправи, згадані вище, можна використовувати не лише на уроках розвитку мовлення, а й на любих інших уроках рідної мови, а також в позаурочний час. Вчитель будь-якої школи може навчити своїх учнів взаємодіяти з навколишнім світом за законами творчості, а саме цей досвід пробуджує душу і серце людини, яка бажає вдосконалювати себе і навколишній світ.

Нам хотілося б ще навести кілька прикладів творів-мініатюр, які склали діти.

Олег Сичевський: Слово «Життя» для мене наймиліше. Життя - це найбільша цінність людини, тому я радію кожному прожитому дню. Намагаюсь зробити якомога більше гарних справ. Хочу стати гарною людиною. Мені б хотілося, щоб усі цінували своє життя.

Іван Кивцов: Слово « матуся» для мене наймиліше. Коли я його чую, то згадую щасливі моменти свого життя, ті, коли поруч зі мною моя матуся.

Аліна Боднар: Слово «сім'я» для мене наймиліше. Коли я його чую, то згадую наймиліші моменти свого життя. У своєї сім'ї я отримую допомогу, любов, цукерки, захист. І дуже ціную сім'ю.

Софія Рачкевич: Слово «дякую» для мене наймиліше. Коли кажу «дякую», людині стає приємно, що її турбота корисна. Коли дякую, то висловлюю свою доброзичливість.

У всіх цих творах діти говорили наскільки і чому деякі слова для них наймиліші.

Останнім прикладом творчості дітей ми хочемо показати написані твори-мініатюри на тему: «Заповіт прийдешнім поколінням». Учнів поставили перед проблемою: «А якщо з часом почнуть нехтувати українською мовою, будуть забувати її? Як би ви могли переконати їх у тому, що наша мова прекрасна, що її треба берегти, любити?»

Валерія Чурікова: «Любі третьокласники! Любіть, цінуйте, оберігайте вивчайте, збагачуйте нашу рідну мову. Мова - це найдорожчий скарб, переданий нам прийдешніми поколіннями. Як вогонь у серці, ви несіть в майбутнє невгасиму мову, слово незабутнє!»

Ольга Білько: Любі друзі! Любіть і шануйте наше солов'їну мову. Якщо ви не припадете до не вустами з водою, то вона всохне, як квітка.

Віра Коваленко: Любі третьокласники! На робіть брудною, грубою, жалюгідною, сірою нашу мову. Оберігайте її, не цурайтеся, вивчайте і збагачуйте її.

Марина Бут: Дорогі друзі! На землі багато мов. Наша рідна мова - українська! Вона як спів солов'я, рідна, як тепле сонечко, яскрава як веселка. Любіть і шануйте нашу мову, як любите сонечко, повітря і життя!

Слова тут лишні. Тому що створені дітьми твори поражають своїм багатством, своєю красою, милозвучністю, добротою. Це приклад однієї з найкращих найбагатших естетичних висот. Можна з впевненістю скзати, що ці діти несуть в собі естетичну культуру, естетичні знання, вміють естетично сприймати навколишній світ, володіють естетичними почуттями, ідеалами, судженнями.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >