Вступ

Метою даної роботи є ознайомитися з:

  • - предметом і продемонструвати методичну та економічну доцільність застосування геофізичних методів досліджень під час виконання різноманітних екологічних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт;
  • - фізичними властивостями гірських порід та методами їхнього визначення;
  • - сучасною класифікацією методів, застосовуваних під час вивчення верхньої частини літосферного простору, як середовища проживання людини і його змін під впливом антропогенних чинників та методику їхнього виконання;
  • - навчитися виконувати первинне опрацювання польових геофізичних матеріалів, способів їхнього графічного зображення, виконання якісної та кількісної інтерпретації;
  • - історичним нарисом розвитку інженерної геофізики і її роллю у вирішенні конкретних інженерно-геологічних та екологічних завдань.

ГОЛОВНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Петрофізичні (електричні - питомий опір, поляризаційність, діелектрична проникність, електрохімічна активність; магнетні - магнетна сприйнятливість, індуктивна та залишкова намагнетованість; щільнісні - загальна, мінералогічна щільність; пружні - модулі Юнга, Пуасона та зсуву; радіоактивні - природна та штучна; теплові - теплопровідність та тепломісткість тощо) властивості гірських порід та методики їхнього визначення. Залежність перечислених фізичних властивостей гірських порід від їхнього складу, текстурно-структурних особливостей, умов утворення, ступеня метаморфізму, поруватості, обводненості, температури, тиску тощо.

Зв'язок між „геофізичними”, „інженерно-геологічними” і „гідрогеологічними” параметрами.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >