ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАГНЕТОМЕТРІЯ

Елементи магнетного поля Землі та їхній розподіл на земній поверхні. Нормальні та аномальні геомагнетні поля. Варіації елементів земного магнетизму.

Методика проведення польових магнетометричних досліджень, що передбачає вибір: параметру для вимірювання, густоти та форми мережі спостережень, апаратури, засобів виконання робіт та їхню точність.

Зображення результатів знімання (графіки, плани графіків, ізоліній і векторів). Якісне та кількісне інтерпретування магнетометричного знімання за допомогою: аналітичного методу, палеток, ЕОМ тощо.

Область застосування магнетометрії під час екологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та археологічних досліджень: пошуки газо-, водо- і теплопроводів, визначення напрямку та інтенсійності шпаруватості і стеження контактів різних за своїми магнетними властивостями гірських порід тощо.

ГРАВІМЕТРІЯ

Гравітаційне поле Землі та його складові. Нормальні і аномальні гравітаційні поля та їхні зміни в часі.

Методика виконання польових гравіметричних досліджень, що передбачає вибір: параметра для вимірювання, густоти та форми мережі спостережень, апаратури, точності і способу вимірювання, геодезичної підготовки мережі спостережень.

Головні види поправок. Зображення результатів знімання (графіки, плани графіків та ізоліній), вибір для них мірила. Якісне та кількісне інтерпретування за допомогою аналітичних формул, графічних методів та ЕОМ.

Приклади можливого застосування матеріалів гравіметричних вимірювань під час вирішення інженерно-геологічних, гідрогеологічних та екологічних завдань: пошуки та оконтурювання перезаглиблених долин, вивчення закарстованості порід, визначення глибини та форми залягання корінних (материнських) порід, картування тектонічних порушень та ін.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >